referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miloš
Nedeľa, 23. januára 2022
p3 prvky a jejich sloučeniny- skupina dusíku
Dátum pridania: 27.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Stromek
 
Jazyk: Čeština Počet slov: 1 030
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.9
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 6m 30s
Pomalé čítanie: 9m 45s
 
Prvky p3 – prvky V.A skupiny – jsou N, P, As, Sb (Antimon), Bi. Jejich atomy mají ve valenčních orbitalech pět elektronů, konfigurace ns2np3 (n je 2 až 6).
Dusík je za běžné teploty plyn, ostatní p3 – prvky jsou pevné látky, krystalizující v různých alotropických modifikacích.
p3 – prvky mohou sdílet tři elektronové páry ve třech kovalentních vazbách. Dosáhnou tak stabilní konfiguraci nejbližšího vzácného plynu a mají v těchto sloučeninách nejmenší oxidační –II (např.: v amoniaku NH3). Mohou však odevzdat až všech pět valenčních elektronů a mít ve sloučeninách oxidační číslo až V, např. ve fluoridu fosforečném PF5. S rostoucím Z klesá stálost sloučenin s oxidačním V a roste stálost sloučenin s oxidačním číslem III. Dusík jako prvek druhé periody (má jen s a p orbitaly) může vázat maximálně čtyři vazebné partnery – je čtyřvazný (např. v iontu NH4+), ostatní p3 – prvky v důsledku volných nd-orbitalů mohou být až šestivazné. Podobně jako u chalkogenů stoupá s rostoucím Z kovový charakter a klesá celková reaktivita. Dusík a fosfor jsou nekovy, arsen a antimon polokovy, bismut typický kov. S rostoucím Z klesá kyselý charakter oxidů.
Převážná většina dusíku je v zemské atmosféře jako molekuly N2. Vzduch je proto hlavním zdrojem dusíku pro výrobu dusíkatých sloučenin. Vázaný dusík je v dusičnanech a bílkovinách. Fosfor se v přírodě vyskytuje pouze ve sloučeninách odvozených od kyseliny fosforečné. Dusík a fosfor jsou biogenní prvky, jejichž funkce v živých organismech je nezastupitelná. Arsen, antimon a bismut jsou v přírodě málo rozšířené.

Dusík a jeho vlastnosti
Dusík se vyskytuje ve třech skupenstvích v dvouatomových molekulách N2. Je bezbarvý, bez chuti a zápachu, málo rozpustný ve vodě, nehořlavý a hoření nepodporuje. Molekula N2 je mimořádně stálá, mezi atomy dusíku je trojná vazba (NşN) s velkou vazebnou energií. Dusík reaguje s většinou látek až při vysoké teplotě. Zahřátím s křemíkem, borem, hliníkem a p2 – prvky vznikají nitridy. Velké množství sloučenin dusíku patří do oblasti organické chemie.
V přírodě vzniká amoniak, oxid dusný, dusnatý a dusičitý převážně činností mikroorganismů. Vyskytuje se chilském ledku NaNO3. Laboratorně se dusík připravuje tepelným rozkladem dusitanu amonného:
NH4NO2 ®80 až 100°C® N2 + 2 H2O
Vyrábí se frakční destilací kapalného vzduchu. Dusík se používá jako levná ochranná atmosféra při chemických reakcích.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.