referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Sobota, 4. decembra 2021
Oxid siričitý - ekologický jed
Dátum pridania: 17.06.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: hydrant
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 329
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.3
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 2m 10s
Pomalé čítanie: 3m 15s
 
V oblastiach, v ktorých je sústredený priemysel je prirodzené zloženie vzduchu nepriaznivo ovplyvnené prachom a plynmi. Asi ¼ plynného odpadu pozostáva z oxidu siričitého.

Vznik kyslých dažďov. Oxid siričitý, prítomný vo vzduchu, tvorí so vzdušnou vlhkosťou kyselinu siričitú. Tá môže reagovať so vzdušným kyslíkom a vznikne kyselina sírová. So vzdušnou vlhkosťou reagujú aj oxidy dusíka NOx (zmes oxidu dusnatého NO a oxidu dusičitého NO2), ktoré sa nachádzajú v plynných odpadoch a vzniká kyselina dusičná. Kyseliny dopadajú spolu so zrážkami na zem ako kyslý dážď a dostávajú sa do pôdy.

Chemické premeny
SO2 –> SO3 –> H2SO4

Kyslé dažde zabíjajú ryby v jazerách, ničia stromy, poškodzujú pôdu a rozožierajú fasády domov.

Korózia. Kyseliny, ktoré vznikajú počas reakcie zo vzdušnou vlhkosťou, môže byť veľmi jemne rozptýlené. Kyslé aerosóly pôsobia na predmety z kovov a kameňa a poškodzujú ich. Poškodenia, ktoré zapríčiňujú poveternostné vplyvy, sa nazývajú korózia. Známy proces korózie je hrdzavenie železa. Železo hrdzavie pôsobením vlhkého vzduchu, ale výrazne ho urýchľujú kyseliny, ktoré sa nachádzajú v dažďovej vode. Škody, ktoré spôsobuje korózia sa vyčísľuje ročne na miliardy korún. Kyslé dažde vymývajú vápenaté spojivo a kamene sa pomaly drobia. Najväčšie škody tak vznikajú na stavebných pamiatkach.

Kyslé dažde a poškodenie lesov. S kyslými dažďami súvisí aj poškodenie lesov. Podľa súčasných vedeckých poznatkov je za poškodenie lesov zodpovedné celkové znečistenie ovzdušia. Okrem oxidov dusíka NOx a oxidu siričitého je ovzdušie znečistené aj ďalšími látkami. Patrí medzi ne napr. ozón a ťažké kovy. V súčasnosti poznáme asi 3000 zlúčenín, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia. Súvislosť medzi znečisteným ovzduším a odumieraním lesov je veľká. Na lesy pôsobia kyslé dažde a iné škodliviny zo vzduchu.

Znečistené ovzdušie škodí viacnásobne. Znečistené ovzdušie pôsobí na stromy škodlivo nielen cez pôdu a korene, ale aj priamo cez ihličie a listy. Kyslý dážď priamo poškodzuje orgány listov a tieto prestavajú pracovať. Oxid siričitý preniká do listov cez prieduchy. S vodou ktorá sa nachádza v rastlinných tkanivách, môže tvoriť kyselinu siričitú. Kyselina siričitá poškodzuje bunky a rastlinné farbivo, chlorofyl, ktoré je dôležité pre vykonávanie fotosyntézy.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.