referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Sobota, 27. novembra 2021
Fyzikálna chémia - chemická reakcia v ideálnom plyne
Dátum pridania: 19.06.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: doc.Kolivoska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 807
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 
Ideálnym plynom máme na mysli fyzikálnu sústavu neasociovaných molekúl plynu.Tento plyn musí spĺňať isté kritériá (aby sme ho mohli nazývať ideálnym).V učebniciach gymnaziálnej fyziky by ste sa iste dočítali, že preňho platia tri predpoklady.Mne osobne však stačí jedne jediná. Plyn možno nazvať ideálnym práve vtedy ak v každom jeho stave platí stavová rovnica ideálneho plynu (ďalej len SRIP):
pV=nRT,
kde p je tlak v pascaloch, V je objem v metroch kubických, n je jeho látkové množstvo a T termodynamická teplota (ak by náhodou niekto nevedel, čo to je, tak je to jednoducho teplota,m ktorú vypočítame tak, že k Celsiovej stupnici (v °C) prirátame numerickú hodnotu 273,15). Konštanta R=8,314510 J.K-1.mol-1 je tzv. molová plynová konštanta.
Deje ideálneho plynu možno podľa prechodu tepla medzi plynom a okolitou sústavou rozdeliť na adiabatické (teplo sa nevymieňa) a diatermické (=tepelné, teplo sa vymieňa).
Pre adiabatické deje (napríklad kompresia plynu v termoske) možno napísať tzv. Poissonov zákon
p.(V)pwr k=const.,
čiže ak máme napr. päť rôznych stavov plynu, potom
p1.(V1)pwr k=p2.(V2)pwr k=p3.(V3)pwr k=p4.(V4)pwr k=p5.(V5)pwr k
(V celom texte "x umocnené na y" sa zapíše ako "(x)pwr y" a "y-tá odmocnina z x" ako (y)sqrt(x)", druhý zápis samozrejme len pre nezáporné x).
Vo výraze je k tzv. Poissonova konštanta, k=c(pm)/c(vm), kde c(pm) je molárna izobarická tepelná kapacita ideálneho plynu (pri stálom tlaku) a c(vm) je molárna izochorická tepelná kapacita ideálneho plynu (pri stálom objeme). Pre ideálny plyn zároveň platí
c(pm)=c(vm)+R
Pri adiabatickom deji vymieňané teplo q=0J, preto v zmysle prvého termodynamického zákona (dU=w+q) možno písať dU=w.
Diatermické deje sa rozdeľujú na izotermické (T=const.), izobarické (p=const.) a izochorické (V=const.).
Pri izotermickom dej možno pre dva stavy plynu napísať
p1V1=nRT, resp. p2V2=nRT
a preto
p1V1=p2V2
Táto rovnica je matematickým vyjadrením Boylovho-Mariottovho zákona.
Pri izobarickom deji možno dva stavy plynu popísať rovnicou
pV1=nRT1 resp. pV2=nRT2
a teda
V1/T1=V2/T2
Tento vzťah reprezentuje Gay-Lussacov zákon.
Pre izochorický dej
p1V=nRT1 resp.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.