referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adolf
Pondelok, 17. júna 2024
Chemické deje v živých sústavach a základy metabolizmu
Dátum pridania: 23.06.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Phillippus
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 828
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 40s
Pomalé čítanie: 8m 30s
 
Živé sústavy sú zložené z rovnakých prvkov ako neživé. Rozdiel je však v ich zastúpení.
Prvky nevyhnutné pre stavbu a funkciu živých sústav sa volajú biogénne. Základné biogénne prvky sú uhlík, dusík, kyslík, vodík a fosfor. Všetky sa nachádzajú takmer výlučne v zlúčeninách. Chemické deje prebiehajúce v živých sústavach sa riadia rovnakými chem. zákonmi ako v neživých- rozdiel medzi živými a neživými sústavami je v zložitej organizovanosti živých sústav v priestore a čase.
Základné spoločné charakteristiky živých sústav:
1. rovnaký chem. základ z prír. látok: lipidy, sacharidy, proteíny, nukleové kyseliny, minerály a voda
2. enzýmový charakter prebiehajúcich dejov.
3. neustála výmena látok s prostredím (organizmy sú zložité otvorené sústavy).
4. neustála premena látok.
5. dráždivosť
6. rozmnožovanie. Metabolické dráhy.

Medzi charakteristiky živých sústav patrí aj neustála premena látok. Zahŕňa syntézu zložitých látok a ich rozklad chem. reakciami. Všetky chem. reakcie organizmu tvoria jeho metabolizmus. Tieto reakcie často na seba nadväzujú a vytvárajú metabolické dráhy, u kt. je produkt jednej substrátom pre ďalšiu. Rozlišujeme 3 druhy metabolických dráh:

1. Anabolické (syntetické, asimilačné)- zahŕňajú syntézu zložitých látok z látok jednoduchých, pričom sa spotrebúva energia- majú endergonický charakter.
2. Katabolické (rozkladné, disimilačné)- rozklad zložitých látok na látky jednoduché, pričom sa uvoľňuje energia a majú exergonický charakter. Z tohto hľadiska sú dôležité predovšetkým oxidačno- redukčné reakcie.
3. Amfibolické- zahŕňajú aj syntézu aj rozklad.

Oxidačno- redukčné reakcie.

Oxidačno- redukčné reakcie prebiehajú u živých sústav s rovnakým princípom ako u neživých, narozdiel od nich sú však katalyzované enzýmami triedy oxidoreduktáz. V podstate ide o hydrogenáciu a dehydrogenáciu substrátov. Oxidoreduktázy su špecifické enzýmy, ktoré majú okrem bielkovinovej zložky aj zložku nebielkovinovú, ktorá plní funkciu prenášača protónov a elektrónov. Najčastejšie sú prenášačmi kofaktory NAD+ (nikotínamidadeníndinukleotid) a FAD (flavínadeníndinukleotid). Pri oxidácii substrátov substrát oxidujú, pričom sa samy redukujú. Oxidácia môže prebiehať buď aeróbne (za prít. kyslíka), alebo anaeróbne (za neprít. kyslíka).

Energetika organizmu.

Organizmus získava energiu oxidačným štiepením živín (potravy). Tento proces sa rozdeľuje do štyroch stupňov:

1.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.