referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Blažena
Utorok, 11. mája 2021
Kinetika chemického deja
Dátum pridania: 03.09.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Almo2
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 457
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 3m 10s
Pomalé čítanie: 4m 45s
 
Zo skúmania stechiometrie chemického deja vyplynulo, že počas chemickej reakcie sa hmotnosť sústavy nemení, čiže celkový počet a druh atómov je pri chemickej reakcii konštantný napr.:

H2 + Cl2  2HCl

Pri tejto chemickej reakcii z dvoch molekúl látok vznikla jedna látka, chlorovodík, ktorý má tiež molekulovú štruktúru. Podstatou uvedenej látkovej premeny je:
• rozrušila sa väzba H – H a Cl – Cl
• vytvorila sa väzba H – Cl
Tento poznatok môžeme zovšeobecniť: Všetky chemické zmeny, ktorým podliehajú reagujúce látky, sú spojené so zmenami chemických väzieb medzi atómami.
Aby medi látkami nastala chemická reakcia, musia byť splnené tieto podmienky:
• reagujúce látky musia tvoriť sústavu, aby medzi ich časticami nastali zrážky
• zrážky medzi časticami musia byť geometricky účinné
• zrážky medzi časticami musia byť energeticky účinné
Na priebech chemických reakcií je potrebný kratší, alebo dlhší čas, podľa charakteru reagujúcich látok a podmienok, v ktorých reakcia prebieha. Niektoré chemické reakcie prebiehajú obrovskou rýchlosťou, takmer okamžite (až 10-10s), napr.: neutralizácia kyseliny zásadou, iné reakcie napríklad reakcia molekulového kyslíka O2 s molekulovým vodíkom H2 prebieha pri obyčajnej teplote tak pomaly, že jej rýchlosť nemožno ani merať. Podrobným skúmaním chemických reakcií sa zistilo, že rýchlosť chemickej reakcie závisí od týchto faktorov:
• koncentrácie reagujúcich látok
• teploty
• katalyzátora
Koncentrácia: Čím väčší je počet častíc v danom objeme, t.j. čím väčšia je ich koncentrácia, tým väčšia je pravdepodobnosť ich zrážky. Keďže pravdepodobnosť zrážky je úmerná súčinu koncentrácií, môžeme pre reakciu syntézy

A + B = AB

Písať, že rýchlosť chemickej reakcie v pri teplote t

vt = kt.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.