Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Triviálne názvy minerálov

anatas TiO2 oxid titaničitý
anglezit PbSO4 síran olovnatý
anhydrit CaSO4 síran vápenatý
antimonit Pb2S3 sulfid olovitý
aragonit CaCO3 uhličitan vápenatý
argentit Ag2S sulfid strieborný
auripigment As2S3 sulfid arzenitý
baryt BaSO4 síran barnatý
brookit TiO2 oxid titaničitý
brucit Mg(OH)2 hydroxid horečnatý
celestín SrSO4 síran strontnatý
ceruzit PbCO3 uhličitan olovnatý
cinabarit HgS sulfid ortuťnatý
cínovec SnO2 oxid ciničitý
cristobalit SiO2 oxid kremičitý
diamant – C beta – uhlíka
epsomit MgSO4.7H2O heptahydrát síranu horečnatého
fluorit CaF2 fluorid vápenatý
galenit PbS sulfid olovnatý
goslarit ZnSO4.7H2O heptahydrát síranu zinočnatého
grafit – C alfa – uhlíka
halit NaCl chlorid sodný
hematit Fe2O3 oxid železičitý chalkantit CuSO4.5H2O pentahydrát síranu meďnatého
chalkopyrit CuFeS2 sulfid železnato meďnatý
chalkozín Cu2S sulfid meďný
kalcit CaCO3 uhličitan vápenatý
kamenná soľ NaCl chlorid sodný
kasiterit SnO2 oxid ciničitý

kieserit MgSO4.H2O monohydrát síranu horečnatého
korund Al2O3 oxid hlinitý
kremeň SiO2 oxid kremičitý
kuprit Cu2O oxid meďný
magnetit Fe3O4
magnezit MgCO3 uhličitan horečnatý
markazit FeS2 sulfid železičitý
molybdenit MoS2 sulfid molybdeničitý
periklas MgO oxid horečnatý
portlandit Ca(OH)2 hydroxid vápenatý
pyrhotín FeS sulfid železnatý
pyrit FeS2 sulfid železičitý
rodochrozit MnCO3 uhličitan manganatý
rumelka HgS sulfid ortuťnatý.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk