Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Halogény

Charakteristika:
- nestála elektrónová konfigurácia ns2np5
- sedem valenčných elektrónov
- ľahko prijímajú elektrón ns2 ns6 ( halogenidové anióny X-)
- F: najelektronegatívnejší prvok, s rastúcim Z klesá elektronegativita

Výskyt:
- voľné: sa nevyskytujú
- viazané: kazivec, kryolit, halit, fluórapatit, morská voda

Vlastnosti:
- Cl, F – jedovaté žltozelené plyny
- Br –červenohnedá kvapalina
- I –fialové kryštáliky s kovovým leskom (sublimuje)
- jedovaté, dráždivé účinky, okrem I rozpustné vo vode
- veľmi reaktívne, s rastúcim Z reaktívnosť klesá
- zlučujú sa s kovmi aj nekovmi
- halogén s nižším Z oxiduje halogén s vyšším Z z halogenidov

2KBr + Cl2  2KCl + Br2

- halogén s vyšším Z redukuje halogén s nižším Z z jeho kyslíkatých solí

I2 + 2NaClO3  2NaIO3 + Cl2

Laboratórna príprava:

MnO2 + 4HBr  MnBr2 + Br2 + 2H2O
2KMnO4 + 16HCl  2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Priemyselná výroba:

Elektrolýza taveniny zmesi KF a HF
Elektrolýza vodného roztoku NaCl

Použitie:
- výroba freónov ( CCl2F2 )
- výroba plastických hmôt ( teflon, PVC )
- 5 roztok I v alkohole ( jódová tinktúra )

Významné zlúčeniny:
- CaOCl2 (chlórové vápno) – oxidačné účinky, bieliaci a dezinfekčný prostriedok
- HClO4 – najsilnejšia kyselina vôbec, používa sa v pyrotechnike
- AgBr – fotografická emulzia
- KI3 – Lugolov roztok.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk