Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Typy chemických väzieb

Chemická väzba: Vzniká v dôsledku elektrických síl medzi kladne nabitými jadrami atómov
a z záporne nabitými elektrónmi týchto atómov.
Kovalentná väzba: O tejto väzbe hovoríme vtedy, keď väzbové elektróny patria obom
zlúčeným atómom.
Jednoduchá kovalentná väzba: Ak sú dva atómy viazané väzbou a majú len jeden spoločný
elektrónový pár.
Násobná kovalentná väzba: Ak sú dva atómy viazané väzbou a majú viac elektrónových
párov. Nepolárna kovalentná väzba: Ak sú kovalentnou väzbou viazané dva atómy toho istého
prvku.
Polárna kovalentná väzba: Je medzi zlúčenými atómami dvoch rôznych prvkov.
Iónová väzba: Hovoríme o nej vtedy, keď väzbový elektrónový pár patrí prevažne jednému
zo zlúčených atómov.
Koordinačná väzba: Je v podstate dvojelektrónová polárna kovalentná väzba.

Kovová väzba: Treba ju považovať za typ kovalentnej väzby, ktorej väzbové elektróny sa
pohybujú v oblasti jadier všetkých navzájom zlúčených atómov.
Chemická väzba

 
kovalentná iónová
 
  
kovová jednoduchá násobná


nepolárna, polárna.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk