Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Druhá perióda periodickej sústavy prvkov

LÍTIUM - Li


Fyzikálno-chemické vlastnosti prvku

elektrónová konfigurácia [He] 2s1
skupenstvo tuhé
elektronegativita 1
teplota topenia (°C) 180,5
teplota varu (°C) 1317
oxidačný stupeň I
vzhľad striebrobiely kov


BERÝLIUM – Be


Fyzikálno-chemické vlastnosti prvku

elektrónová konfigurácia [He] 2s2
skupenstvo tuhé
elektronegativita 1,5
teplota topenia (°C) 1283
teplota varu (°C) 2507
oxidačný stupeň II


BÓR - B


Fyzikálno-chemické vlastnosti prvku

elektrónová konfigurácia [Ar] 4s1
skupenstvo tuhé
elektronegativita 2
teplota topenia (°C) 2 027
teplota varu (°C) 3 927
oxidačný stupeň III
vzhľad biely prášok alebo žlté kryštályUHLÍK – C


Fyzikálno-chemické vlastnosti prvku

elektrónová konfigurácia [He] 2s2 2p2
skupenstvo tuhé
elektronegativita 2,5
teplota topenia (°C) 3 530
teplota varu (°C) 4 200
oxidačný stupeň -VI, II, IVDUSÍK – N


Fyzikálno-chemické vlastnosti prvku

elektrónová konfigurácia [He] 2s2 2p3
skupenstvo plyn
elektronegativita 3
teplota topenia (°C) -210
teplota varu (°C) -195,8
oxidačný stupeň -III, -II, -I, I, II, III, IV, V
vzhľad bezfarebný


KYSLÍK - O


Fyzikálno-chemické vlastnosti prvku

elektrónová konfigurácia [He] 2s2 2p4
skupenstvo plyn
elektronegativita 3,5
teplota topenia (°C) -218,8
teplota varu (°C) -182
oxidačný stupeň -II,-I
vzhľad bezfarebný

FLUÓR - F


Fyzikálno-chemické vlastnosti prvku

elektrónová konfigurácia [He] 2s2 2p5
skupenstvo plyn
elektronegativita 4,0
teplota topenia (°C) -219,6
teplota varu (°C) -188
oxidačný stupeň -I
vzhľad žltozelený


NEÓN - Ne


Fyzikálno-chemické vlastnosti prvku

elektrónová konfigurácia [He] 2s2 2p6
skupenstvo plyn
Z 10
teplota topenia (°C) -249
teplota varu (°C) -246
vzhľad bezfarebný.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk