Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Piata perióda periodickej sústavy prvkov

RUBÍDIUM - Rb


Fyzikálno-chemické vlastnosti prvku

elektrónová konfigurácia [Kr] 5s1
skupenstvo tuhé
elektronegativita 0,8
teplota topenia (°C) 39
teplota varu (°C) 688
oxidačný stupeň I
vzhľad striebrobiely kov (mäkký)


STRONCIUM – Sr


Fyzikálno-chemické vlastnosti prvku

elektrónová konfigurácia [Kr] 5s2
skupenstvo tuhé
elektronegativita 1
teplota topenia (°C) 770
teplota varu (°C) 1380
oxidačný stupeň IIINDIUM – In


Fyzikálno-chemické vlastnosti prvku

elektrónová konfigurácia [Kr] 4d105s2 5p1
skupenstvo tuhé
elektronegativita 1,7
teplota topenia (°C) 156
teplota varu (°C) 2 047
oxidačný stupeň (I),III
vzhľad mäkký stiebrobiely kov


CÍN – Sn


Fyzikálno-chemické vlastnosti prvku

elektrónová konfigurácia [Kr] 4d105s2 5p2
skupenstvo tuhé
elektronegativita 1,8
teplota topenia (°C) 232
teplota varu (°C) 2 270
oxidačný stupeň II, IV
vzhľad striebrobiely mäkký (kov)

ANTIMÓN - Sb


Fyzikálno-chemické vlastnosti prvku

elektrónová konfigurácia [Kr] 4d105s2 5p3
skupenstvo tuhé
elektronegativita 1,9
teplota topenia (°C) 630,5
teplota varu (°C) 1 440
oxidačný stupeň -III, III, V
vzhľad striebrobiely (kov)


TELÚR - Te


Fyzikálno-chemické vlastnosti prvku

elektrónová konfigurácia [Kr] 4d10 5s2 5p4
skupenstvo tuhé (kov)
elektronegativita 2,1
teplota topenia (°C) 452
teplota varu (°C) 1 390
oxidačný stupeň -II,IV, VI
vzhľad cínovobiely


JÓD - I


Fyzikálno-chemické vlastnosti prvku

elektrónová konfigurácia [Kr] 4 d10 5s2 5p5
skupenstvo tuhé (nekov)
elektronegativita 2,5
teplota topenia (°C) 113,6
teplota varu (°C) 184,4
oxidačný stupeň -I, I, III, V, VII
vzhľad šedofialováXENÓN - Xe


Fyzikálno-chemické vlastnosti prvku

elektrónová konfigurácia [Xe] 4 d10 5s2 5p6
skupenstvo plyn
Z 54
teplota topenia (°C) -112
teplota varu (°C) -108
vzhľad bezfarebný.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk