referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Rudolf
Streda, 17. apríla 2024
Rádioaktivita
Dátum pridania: 07.09.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Nelleh
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 272
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 1m 40s
Pomalé čítanie: 2m 30s
 
Ionizujúce žiarenie
Ionizujúce žiarenie je neoddeliteľnou realitou nášho života .Bez toho , aby sme si to uvedomovali , sme každodenne vystavení jeho účinkom. Odkiaľ sa berie tento náš každodenný sprievodca ? Mnohé z chemických prvkov majú svojich dvojníkov – izotopy ,
Ktoré sa líšia v štruktúre jadra atómov .Štruktúra niektorých jadier atómov nie je stabilná .
Tieto jadrá sa snažia dostať do stabilného stavu. Tento jav nazývame spontánna rádioaktív -
na premena. Energia uvoľnená pri spontánnej premene je taká veľká , že dokáže elektricky
neutrálne molekuly (napr. molekula vody ) rozštiepiť na kladné a záporné ióny (tzv. radiká -
ly ). Tento jav bol nazvaný ionizáciou .
Ako meriame ionizujúce žiarenie ?

Hmotnosť rádioaktívnych izotopov je taká nízka , že ich nemôžeme vážiť. Aby bolo možné ur -
čiť ich počet , bolo potrebné vymyslieť jednotky. Boli to jednotky :
- jedna rádioaktívna premena za sekundu. Bola nazvaná Becquerel ( Bq ) .
- látka , ktorá vyjadruje množstvo energie na jednotku hmotnosti , teda J/kg .Táto látka bo -
la nazvaná Gray ( Gy ). Bolo potrebné vymyslieť korekciu pre popis účinkov 1 Gray na or -
ganizmus. Nová jednotka bola nazvaná Sievert ( Sv ). Ako sme ožarovaní

Je viacero foriem ožiarenia osôb .

Napríklad :
- ožiarenie jednotlivých orgánov alebo organizmu zo zdrojov žiarenia , ktoré sa nachádzajú mimo nich ( vonkajšie ožiarenie ) .
- ožiarenie jednotlivých orgánov zo zdrojov žiarenia , ktoré sa nachádzajú v tele
( vnútorné ožiarenie ). Príčinou vnútorného ožiarenia je vdychovanie rádio -
aktívnych látok alebo ich príjem potravou .Ionizujúce žiarenie a zdravie

Poškodenie zdravia pri ožiarení môžeme rozdeliť na dve rozdielne formy :

- akútne formy poškodenia : prejavia sa vo veľmi krátkej dobe po ožiarení nad
tzv. prahovú dávku. Prahové dávky sa pre jednotlivé orgány značne líšia ( 20 Sv
pre kožu ,7 Sv pre pľúca , 1Sv pre kostnú dreň ). - neskoré formy poškodenia : hlavne nádorové ochorenia a genetické poruchy .
 
Zdroje: Obecná a anorganická chémia
Podobné referáty
Rádioaktivita SOŠ 2.9355 544 slov
Rádioaktivita SOŠ 2.9132 3990 slov
Rádioaktivita SOŠ 2.9752 162 slov
Rádioaktivita SOŠ 2.9559 722 slov
Rádioaktivita GYM 2.9908 720 slov
Rádioaktivita 2.9489 938 slov
Rádioaktivita GYM 2.9681 2212 slov
Rádioaktivita GYM 2.9919 1370 slov
Rádioaktivita 2.9624 522 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.