Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kremík

-patří do IV.A skupiny

Výskyt:
-hl. vázaný SiO2 - křemen
-biogenní prvek

Výroba:
-v elektrické peci redukce křemene uhlíkem

Vlastnosti:
-podobná struktura diamantu, lesklý, tvrdý, křehký, polovodič

Vlastnosti:
-za normálních podmínek málo reaktivní
-reaguje s HNO3 a HF, alkalickými hydroxidy

Užití:
-výroba polovodičových součástek, slitina Si + Fe - ferosicilium (užitímpři výrobě železa a oceli)

SLOUČENINY:
A:bezkyslíkaté
-silicidy(obdoba karbidům, př. MgSi)
-atomy Si mají menší schopnost řetězení než uhlí - silany
-vazby Si-Si málo pevné štěpí se již při nízkých teplotách vodou
H2SiF6-silná kyselina

B.kyslíkaté
SiO2-pevná látka s polymerní strukturou, krystalická mřížka tvořená z tetraedrů SiO4 nyvzájem spojených atomy kyslíku

základní modifikace: křemen (při 870 C) - tridymit (při 1470 C) - cristobalit

v přírodě zejména křemen, barevné odrůdy: ametyst (fialový)
záhněda (hnědá)
citrín (žlutý)
růženín (růžový)
křišťál (bezbarvý)

Užití: stavebnictví (písek), výroba skla, porcelánu

Křemičitany: vznikají tavením SiO2 s uhličitany nebo hydroxidy alkalických kovů

Vodní sklo: vodný roztok křemičitanů alkalických kovů
Výroba: tavení písku se sodou nebo potaší
Užití: konzervační, tmelicí prostředek.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk