referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohuš
Štvrtok, 27. januára 2022
Práca v chemickom laboratóriu
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: IronGirl
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 716
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.9
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 4m 50s
Pomalé čítanie: 7m 15s
 
Téma: Bezpečnosť a hygiena pri práci v chemickom laboratóriu
Úloha: Oboznámiť sa s bezpečnostnými pravidlami a smernicami týkajúcich sa bezpečnosti práce s jedmi, horľavinami,
výbušninami a inými zdraviu nebezpečnými úkonmi
Postup: 1. Najprv si dôkladne preštudujeme literatúru týkajúcu sa bezpečnosti práce v chemickom laboratóriu. 2. Po prečítaní pravidiel môžeme tieto poznatky zhrnúť do niekoľkých základných bodov :
Ochranné pomôcky 1. V chemickom laboratóriu vždy používame tieto ochranné prostriedky: plášť, najlepšie biely, dlhý pod kolená, pri práci so žieravinami, jedmi a výbušninami ešte aj rukavice a ochranný štít na tvár.
Správanie sa 2. V chemickom laboratóriu nikdy nekonzumujeme žiadne jedlo ani tekutiny. v laboratóriu 3. Pri chemických pokusoch nikdy nesedíme pred pokusom a nepozeráme sa naň vo výške očí, keď sedíme. Priestor pri pracovnom stole musí byť voľne prístupný a na zemi okolo neho sa nesmú povaľovať žiadne veci. Okolo pracovného stola sa nikdy nepresúvame behom a do stola nikdy nedrgáme. Práca s jedmi 4. Jedy sa rozdeľujú do dvoch skupín:
Obzvlášť nebezpečné jedy – ONJ – na úrovní gymnázií sa s nimi nestretneme, lebo s nimi môžu pracovať len odborníci so štátnou akreditáciou. ONJ sú životu nebezpečné už pri malom množstve: od niekoľko molekúl až po niekoľko miligramov ONJ: Butoxín – na otravu celého ľudstva stačí 400 g, dioxín – na otravu jedného človeka stačí 500 až 1000 molekúl (akú má kto výdrž), väčšina alebo všetky zlúčeniny HCN vrátane, olova, ortuti, HF vrátane, acetonitril, fenylhydrazín, SeO2 , metanol, metylbromid, propionnitril, vínan antimonitodraselný. S týmito jedmi sa pracuje za prísnych bezpečnostných podmienkach v miligramových množstvách. Do druhej skupiny patria ostatné jedy , s ktorými sa stretneme. Sem patria všetky alebo väčšina zlúčenín dusitanov, dusnanov, fluoridov, fluorokremičitanov, jodičnanov, estery kyseliny dusitej, alylalakohol, 1,2-dibrómetán, 2,4-dinitrofenol, 1,2-etándiol, kyselina šťavelová, chlórmetán, nitranilín, nitrobenzén, nitrotoluén, oxalylchlorid, sulfurylchlorid, tetrachlórmetán, tionylchlorid, toluidín, 2,4,6-trinitrofenol. S týmito jedmi pracujeme v ochranných rukaviciach. Pri práci nejeme ani nepijeme. Práca so žieravinami 5.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.