referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gejza
Utorok, 25. januára 2022
Nátěrové hmoty
Dátum pridania: 27.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: [email protected]
 
Jazyk: Čeština Počet slov: 1 611
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 11m 10s
Pomalé čítanie: 16m 45s
 
NÁTĚROVÉ HMOTY - souhrnný pojem pro výrobky, kde je zpravidla pojidlem organická filmotvorná látka.
Nátěrové hmoty se používají na ochranu dřeva, betonu, oceli a jiných materiálů proti působení okolního prostředí, mechanickému opotřebení a dalším formám působení.
Nátěrové hmoty se dělí na barvy a laky (laky jsou průhledné). A ty pak na interiérové (vnitřní) a exteriérové (vnější).
Interiérové a exteriérové nátěrové hmoty mají některé odlišnosti, které vyplývají především z jejich určení a účelu použití, kterému odpovídají rozdílné vstupní suroviny a také výsledné vlastnosti. Ze vstupních surovin jde o některé ingredience, které například u exteriérových nátěrových hmot zvyšují odolnost proti nepříznivým povětrnostním vlivům (např. střídání teplot, vlhko, UV záření). Exteriérové barvy však na druhé straně z tohoto důvodu nesplňují některá zdravotní kritéria pro nátěrové hmoty, kterými jsou podrobeny právě interiérové barvy. Nátěrové hmoty (stejně jako lepidla a tmely) obsahují sušinu (pigmenty a pojiva) a mnohdy také směsná organická rozpouštědla s proměnným obsahem alifatických uhlovodíků (lakové a rozpouštědlové benzíny), toluenu, xylenů, esterů kyseliny octové, ketonů, trichlor-, tetrachlor- a perchloretylénu a pod. Nadměrná expozice výparům těchto látek může vést k vážným zdravotním problémům.

Všechny nátěrová hmoty musí odpovídat stanovám a požadavkům, které udává zákon. Splnění základních norem prokazuje výrobce nebo dovozce.

Nátěrové hmoty obsahují ve značném množství vysoce škodlivé látky, které při vlastní výrobě i použití, ale i při odstraňování nátěrů a zneškodňování odpadů, negativně ovlivňují životní prostředí a zdraví lidí. Jsou to zejména těkavé organické látky, zbytky monomerů z polymeračních systémů nátěrových hmot a některé sloučeniny těžkých kovů. Největší podíl na znečišťování životního prostředí mají těkavé organické látky používané jako rozpouštědla a ředidla tzv. klasických nátěrových hmot, které tvoří 40-60 % hmotnosti výrobku. Tyto plynné organické škodliviny působí nepříznivě jednak samotné, jednak tím, že za působení slunečního záření se podílejí na vzniku troposférického ozonu a dalších znečišťujících látek, tvořících tzv. "fotochemický smog", který škodlivě působí na lidský organismus, dráždí sliznice a zhoršuje zdravotní stav osob s nemocemi dýchacích cest a srdce. Kromě toho páry organických rozpouštědel negativně ovlivňují ozonosféru Země.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Internet
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.