referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Utorok, 24. mája 2022
Narkotiká
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tomas
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 334
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.4
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 15m 40s
Pomalé čítanie: 23m 30s
 

10.revízia Medzinárodnej klasifikácie chorôb:
Syndróm závislosti je chápaný ako skupina fyziologických, behaviorálnych a kongnitívnych fenoménov, v ktorých užívanie nejakej látky alebo triedy látok má u daného jedinca omnoho väčšiu prednosť ako iné jednanie, ktoré si predtým cenil viac. Centrálnou popisnou charakteristikou syndrómu závislosti je túžba brať psychoaktívne látky (ktoré môžu ale aj nemusia byť lekársky predpísané), alkohol alebo tabak. Definitívna diagnóza závislosti by sa mala stanoviť len vtedy, ak behom posledného roku došlo k trom alebo viacerým javom:
1. Silná túžba alebo pocit nútenia užívať látku
2. Problémy v kontrole užívania látky, a to pokiaľ ide o začiatok a ukončenie alebo množstvo látky. 3. Somatický odvykací stav, pokiaľ je látka užívaná s úmyslom zmenšiť jeho príznaky, čo je zrejmé z typického odvykacieho syndrómu pre tú ktorú látku alebo z užívania rovnakej (alebo veľmi príbuznej) látky so zámerom zmenšiť alebo odstrániť odvykacie príznaky. 4. Dôkaz tolerancie ako vyžadovanie vyšších dávok látky, aby sa dosiahlo účinkov, pôvodne vyvolaných nižšími dávkami. 5. Postupné zanedbávanie iných potešení alebo záujmov v prospech užívanej psychoaktívnej látky a zvýšené množstvo času k získania alebo užívania látky, alebo k zotaveniu sa z jej účinku. 6. Pokračovanie v užívaní napriek jasnému dôkazu očividne škodlivých následkov. Niekedy oddelujeme závislosť psychickú, kde odňatie drogy spôsobí zmeny len v psychickej rovine a fyzickú, kde sa predpokladá už začlenenie drogy do metabolizmu užívateľa a jej neprítomnosť sa prejaví fyzickými príznakmi. Abstinencia

Neužívanie žiadnych drog, psychoaktívnych látok. Abstinenčné príznaky

Sú subjektívne nepríjemné a niekedy aj nebezpečné zmeny psychických a telesných funkcií. Vznikajú pri znížení drogy v organizme pod kritickú hranicu, alebo po podaní antagonizujúcej ('pôsobiacej proti') látky. Typ abstinenčných príznakov, ich intenzita a dynamika sú pri rôznych drogách rozdielne. V zásade platí pravidlo, že abstinenčné príznaky sú opačné ako účinky príslušnej drogy. Abstinenčný syndróm je jednoznačným indikátorom fyzickej závislosti. Detoxikačná liečba

Terapeutický postup, počas ktorého sú podávané látky zmierňujúce abstinenčné príznaky, ale ich množstvo je postupne znižované, až je dosiahnutý stav, keď sa droga v organizme nenachádza. Substitučná liečba

Podávanie chemicky čistej drogy závislému. Ide o udržiavaciu terapiu, od ktorej sa sľubuje odstránenie niektorých rizík (AIDS, hepatitída), sociálna stabilizácia jedinca s následnou vyššou motiváciou pre liečenie a nakoniec aj určitá ochrana spoločnosti. Relaps, recidíva

Návrat k užívaniu drog. Obvykle vedie k rýchlejšiemu objaveniu sa príznakov závislosti.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.