Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Liečivá

• Liečivé látky sú pôvodu minerálneho, rastlinného, živočíšneho alebo syntetického, ktoré môžu byť chemicky jednotné (organické a anorganické), alebo i chemicky nejednotné ( drogy, tuky, oleje a pod.)
• Lieky sú liečivé látky a liečivé prípravky, upravené k použitiu a vydané chorému.
• Skupiny liečiv: - Drogy ( sú suroviny nerastného, rastlinného i živočíšneho pôvodu. Rastlinné: korene, drevá, hľuzy.. Živočíšne: tuky, med, vosky...)
- Liečivé prípravky (pripravujú sa z drog, alebo chemikálií špeciálnymi lekárnickými metódami: výťažky, tinktúry, odvary, nálevy, sirupy...)
- Organopreparáty, séra, vakcíny a krvné náhrady
- Chemicky definované látky ( syntetické, alebo izolované z prírodných materiálov.)
• Liek spôsobuje v organizme funkčné i morfologické zmeny. Lieky môžu účinkovať m i e s t n e, výlučne v oblasti, kde sa aplikovali, no ak sa ich účinok rozvíja až po vstrebaní, pôsobia c e l k o v e.

Účinok liekov môže byť:
- priamy ( tkanivo na jeho prítomnosť odpovedá zmenou činnosti príslušnej funkcie)
- nepriamy (výsledná zmena vzniká prostredníctvom iného, funkčne vyššieho orgánu, na ktoré liečivo pôsobí.)

Účinky:
- vedľajšie- nežiaduce a
- absolútne nežiaduce( neznášanlivosť a jedovatosť)

Hlavné- základné a pomocné

Môžu vyvolať otravu (akútnu alebo chronickú), ktorá obyčajne vzniká po vysokých alebo dlhšie podávaných dávkach.


• Dávka- množstvo lieku, ktorý sa podá chorému-účinok lieku:

Terapeutická- prahová, stredná, maximálna(množstvo, ktoré ešte nepredstavuje príznaky otravy), u každého lieku iná...
Toxická- vyvoláva zreteľné príznaky otravy
Smrteľná.- prahová, sterdná, maximálna( smrť vo všetkých prípadoch)

Množstvo
- jednotlivá dávka
- denná dávka
- dávka na celú liečbu
- plná dávka
- nárazová dávka
- nasycovacia dávka
- udržovacia dávka
- zmenšená dávka

• Lieky, ktoré obiehajú v organizme môžu byť nezmenené, alebo sa organizmom pozmeňujú. Látková premena ovplyvňuje účinok väčšiny liekov. Rozkladom sa môže účinok nielen oslabiť, ale až celkom zrušiť, alebo naopak, rozklad môže jeho účinky podnecovať. Zloženie lieku sa môže zmeniť hneď v ústnej dutine, ale predovšetkým v tráviacich ústrojoch, kde naň pôsobia rozličné enzýmy. Najčastejšie sú však zmeny v pečeni.
Liečivá podliehajú v organizme chemickým zmenám.
• Z organizmu sa vylučujú nezmenené, rozložené alebo pozmenené.

Najčastejšie sa vylučujú močom, obličky tu teda zastávajú hlavnú funkciu.

• Účinok lieku závisí od stavu organizmu, od jeho celkového vývoja a dispozície, od výživy a metabolizmu, ale aj od činnosti vyššej nervovej sústavy a od prípadných chorobných zmien.

• V detskom a stareckom veku je znášanlivosť lieku nižšia, preto treba dávkovať opatrnejšie.

• Druhy liekov :
- antipyretikum : znižuje horúčku a utišuje zápaly. ( acylpyrín )
- analgetikum : zmierňuje bolesti ( ibuprofen)
- anestetikum : -- lokálne : miestne znecitlivenie
- narkotikum :strata vedomia a celkové nevnímanie bolesti ( diprivan )
- sedatívum : upokojuje centrálny nervový systém ( passedan )
- antibiotikum : likviduje mikrobiálnu nákazu ( penicilín ).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk