referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Leonard
Utorok, 16. augusta 2022
Cudzorodé látky v potravinách
Dátum pridania: 18.09.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: anavi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 747
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 12m 20s
Pomalé čítanie: 18m 30s
 
CUDZORODÉ LÁTKY V POTRAVINÁCH

V posledných rokoch sa dostávajú cudzorodé látky v životnom prostredí a najmä v potravinách na celom svete aj do záujmu širokej verejnosti. Je známe, že niektoré cudzorodé latky môžu nepriaznivo vplývať na zdravie obyvateľstva a na ekologickú rovnováhu. S rozširujúcou sa chemizáciou narastajú aj množstvá zvyškov rozličných, v prírode pretrvávajúcich chemických látok, ktoré "kolujú" v prostredí a dostavajú sa aj do ľudského organizmu. A to jednak tak, že človek prichádza s nimi priamo do styku, a lebo nepriamo, čo je výsledkom zložitých ciest chemickej látky cez zložky prostredia (vzduch, voda, pôda a potraviny).

Za cudzorodé látky v požívatinách sa považujú látky, ktoré:
-nie sú prirodzenou zložkou požívatín,
-sa nepoužívajú samostatne ako požívatiny alebo typické potravinárske prísady,
-nie sú pre daný druh požívatiny charakteristické,
-prítomnosť v požívatine alebo ich zvýšené množstvo v nej môže ma vplyv na zdravie človeka. Ide o látky aditívne, kontaminujúce, rezíduá pesticídov a farmakologicky aktívnych látok a endogénne cudzorodé látky.
Aditívna cudzorodá látka je látka, ktorá sa úmyselne pridáva do požívatín z dôvodov technologických, senzorických, prepravných alebo skladovacích, čím sa sama alebo jej vedľajšie produkty stávajú alebo môžu stať súčasťou požívatiny, čí inak ovplyvniť jej vlastnosti. Kontaminujúca cudzorodá látka je látka, ktorá sa do požívatiny dostala neúmyselne pri výrobe, spracúvaní, balení, preprave alebo skladovaní. Mechanické znečisteniny, mikroorganizmy, živí a mŕtvi živočíšni škodcovia a časti ich tiel sa nepovažujú za kontaminujúcu cudzorodú látku. Rezíduá pesticídov sú zvyšky látok používaných úmyselné proti škodcom pri výrobe požívatín alebo zvyšky produktov rozkladu, metabolizmu alebo iných reakcii týchto látok. Rezíduá farmakologicky aktívnych látok sú zvyšky látok alebo ich metabolitov, ktoré boli úmyselne podávané zvieratám určeným na produkciu potravín z dôvodov preventívnych, liečebných alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií a úžitkovosti.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.