referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Karolína
Sobota, 3. júna 2023
Drogy
Dátum pridania: 25.02.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vrtulka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 757
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 
D r o g y
Prírodná alebo umelo vyrobená omamná látka, ktorá sa využíva ako liečivo alebo sa zneužíva pri toxikománií. Všetky drogy sú návykové a ich dlhodobé a nadmerné užívanie poškodzuje organizmus a môže spôsobiť smrť. Patrí sem alkohol, prchavé látky, ktoré sa fetujú ( toluén ), a iné organické zlúčeniny, halucinogény.

Amfetamíny
Slovo amfetamíny pochádza z chemického názvy Alfa-Methyl-FeneThyl-AMIN. Tieto látky sa zaraďujú do skupiny amínov. Patria sem adrenalín, efedrín, noradrenalín, amfetamín a mnohé iné. Synteticky bola prvýkrát pripravená látka fenilzopropylamín v roku 1887. O niekoľko rokov neskôr v roku 1919 bol vyvinutý pervitín (methamfetamín).
Tieto látky sú často využívané na povzbudenie, hlavne u športovcov vo forme dopingu (efedrín).

Efedrín
Je to alkaloid pochádzajúci z rastliny Ephedra vulgaris Rich. Má formu bieleho kryštalikcého prášku bez zápachu, chutí horko. Má povzbudzujúce účinky, ruší účinnosť chloralhydrátu, ktorý navodzuje spánok.

Amfetamín (Psychoton, Benzedrín)
Prvý krát bol syntetizovaný v roku 1927. Zvyšuje činnosť životne dôležitých orgánov, slovnú a pohybovú aktivitu, zlepšuje náladu, znižuje ospalosť, pocit hladu. Spôsobuje paranoidné bludy, nekľud, pocity úzkosti. Pri pravidelnom užívaní po dobu trištvrte až jedného roku, dochádza k závažným psychickým a metabolickým poruchám, ktoré obvykle končia smrťou alebo doživotným umiestnením v ústave pre duševne chorých.

Fenmetrazín (Dexfermetrazín, Preludín)
Tento liek mal pôvodne slúžiť k liečeniu porúch sústredenosti, mal pomáhať rekonvalescentom pri rýchlejšom zotavovaní. U deprimovaných ľudí mal zlepšovať náladu, pacientov pripútaných na lôžko rýchlejšie zmobilizovať. Krátko po uvedení na trh sa ukázalo, že ľudia berú nie predpísané štyri, ale niekedy až tridsať až štyridsať tabliet denne. Použitie môže vyvolať poruchy nálady, nekľud, ilúzie a halucinácie.

Methylfenidat (Ritalín, Centedrín)
Má slabšie povzbudzujúce účinky ako amfetamín. Aj napriek tomu naňho vzniká klasický návyk. Po použití sa dostavuje strata citov, poruchy pamäte, spánku, koncentrácie, nekľud, agresivita, halucinácie, paranoidné bludy.

Ópium
Ópium sa používalo k náboženským účelom v Číne a Indočíne. Najčastejšia forma používania ópia je jeho fajčenie. Pojedanie ópia je rozšírené hlavne u mohamedánov. Ďalšou formou užívania je žuvanie. Do surového ópia sa pridávajú latexové látky, ktoré ho zjemňujú. Surové ópium obsahuje asi 20% účinných alkaloidov. Medzi nich patrí morfium 14%, ďalej kodeín 1%, papeverín 0,8%, thebain 1%, narkotín 0,5% a ďalšie. Najúčinnejší a najvyhľadávanejší z týchto alkaloidov je práve morfium. V súčastnej dobe sa morfium používa v lekárstve ako anestetikum alebo je používaný toxikomanmi intraventálne.

Kokaín
Kokaín sa získava z listov kríku nazývaného koka, ktoré rastú na svahoch juhoamerických Ánd. Kokové kríky poznali už Inkovia a používali jeho omamujúceho účinku pri náboženských obradoch. Žuvanie kokových listov sa veľmi rýchlo rozmohlo medzi španielskymi kolonizátormi, pretože bezprostredný účinok žuvania mal za následok vzpruženie síl, potlačenie hladu, smädu a ďalšími zdanlivo priaznivými účinkami. Dlhšie požívanie však malo zhubný účinok, preto bol Španielmi vydaný zákaz užívania kokových listov. Listy koky obsahujú 0,15% čistého kokaínu. Najčastejšie sa kokaín šňupe alebo sa pripravujú kokaínové nápoje. Otrava kokaínom spôsobuje, že ženy sa stávajú nymfomanickými. U mužov vzrastá pohlavná túžba, ale klesá schopnosť ju ukojiť.
Hašiš
Domovom je India. Hašiš je to isté ako je naše konope alebo americká marihuana. Účinné alkaloidy obsahuje navábne páchnuca živica vylučovaná najviac zo samičích kvetov rastliny. V súčasnej dobe sa pod pojmom hašiš rozumieme práve tieto kvety. Marihuana sa najčastejšie fajčí, žuje alebo sa z nej pripravujú rôzne prevažne alkoholické nápoje. Pre účely fajčenia sa najčastejšie používa celá rastlina, ale najvyššieho účinku sa dosahuje u cigariet zhotovených zo samičích kvetov, v účinnosti nasledujú cigarety zo samčích kvetov, potom a listov rastliny a cigarety zhotovené zo stonky sú prakticky bez opojného účinku. Účinok otravy na organizmus sa prejavuje v dvoch štádiách: najprv dochádza k pocitu úzkosti, a potom v štádiu druhom sa dostavuje eufória a pocit vnútornej blaženosti. V druhom štádiu si počínajú niektorý otrávení veľmi detinsky, robia nezmyselné veci a občas upadajú do neztišiteľného smiechu. Táto dobrá nálada ešte niekedy pred spaním prejde v plač, niekedy až v prebúdzanie.

LSD
LSD sa vyskytuje vo forme bieleho prášku, tablety alebo tripu (malého papierika napusteného LSD). Intoxikovaný má rozšírené zorničky, zvýšený krvný tlak, zrýchlený dych, mení sa chápanie času, dostavujú sa bohaté ilúzie, strata chuti k jedlu, pocit ľahkosti, tendencia vyhľadávať samotu. Chemicky ide o diamid kyseliny lysigerovej, získava sa amináciou  extrakcií námelu.
Patrí medzi najsilnejšie halucinogény, vyvíja sa značná tolerancia a závislosť. 


Drogy sa dajú v zásade rozdeliť do štyroch skupín. Tieto skupiny látok sa medzi sebou líšia vzhľadom, účinkami, priebehom závislosti ale aj mierou rizika pre užívateľa. K týmto nelegálne vyrábaným látkam je možné ďalej pričleniť piatu skupinu - lieky s účinkami ovplyvňujúcimi psychiku, teda inak povedané legálne drogy:
      I. skupina:   Konopné drogy
      II. skupina:  Opiáty
      III. skupina: Stimulačné látky
      IV. skupina: Halucinogény
      V. skupina:  Psychotropné lieky


Marihuana patrí medzi najčastejšie nezákonne užívané drogy.
Marihuana sú sušené listy, steblá, semená alebo kvety rastliny zvanej konope. Marihuana má mnoho slangových názvov napr.mariša, džoint, tráva, šit... Hašiš a hašišový olej sú silnejšie formy marihuany. Všetky formy marihuany môžu ovplyvňovať myslenie. Hlavná aktívna látka v marihuane je (delta-9-tetrahydrocannabinol = THC).
Marihuana obsahuje viac než 400 rôznych chemických látok. Účinok marihuany na užívateľa je závislý hlavne od množstva THC, ktorý je v marihuane prítomný.

Ako dlho pretrváva marihuana v tele človeka?
THC, ktoré marihuana obsahuje, sa dostáva do tukového tkaniva rôznych orgánov v tele človeka. Stopy THC je možné zistiť v moči ešte niekoľko dní po vyfajčení marihuanovej cigarety. U chronických užívateľov marihuany je možné zistiť THC v moči dokonca po niekoľkých týždňoch.

Čo sa stane, ak fajčíš marihuanu?
Účinky drogy u každého človeka závisia od jeho skúseností ako aj od toho: aká silná je marihuana (koľko THC obsahuje), čo užívateľ od nej očakáva, kde (miesto) je droga užívaná, ako sa používa,či užívateľ okrem toho pije aj alkohol alebo užíva ďalšie drogy.
Niektorí ľudia necítia po vyfajčení marihuanovej cigarety vôbec nič, iní majú pocit uvoľnenia alebo eufórie. Niektorí pociťujú nadmerný smäd alebo stále jedia.Účinok pomenovali ako "prežúvanie". Niekedy sa dostavia nepríjemné pocity ako napr. náhly pocit úzkosti alebo paranoidné myšlienky, najmä pri fajčení silnejšej formy marihuany.
Aké sú krátkodobé účinky marihuany?

Krátkodobé účinky sú tieto:
  1. problémy s pamäťou alebo učením,
  2. zmenené vnímanie (zrakové, sluchové, času, dotykov),
  3. problémy s myslením alebo riešením problémov,
  4. strata koordinácie,
  5. zvýšená tepová frekvencia,
  6. úzkosť.
Tieto účinky sú silnejšie, ak sú s marihuanou pomiešané iné drogy. Užívatelia vždy nevedia aké kombinácie drog v skutočnosti fajčia.

Môže marihuana ovplyvniť školský prospech, športové výkony alebo iné činnosti?
Môže...Marihuana ovplyvňuje pamäť, úsudok a vnímanie. Pri užívaní marihuany môže človek robiť hlúpe chyby, ktoré ho môžu ohroziť alebo aj poškodiť. Pri chronickom užívaní marihuany dochádza k strate záujmov, človeku nezáleží na jeho zovňajšku, ani na výsledkoch v škole alebo v práci.
Športovci si môžu všimnúť, že ich výkon ide dole vodou, stávajú sa pomalšími, pretože ich pohyby a koordinácia sú ovplyvnené THC. A keďže marihuana môže ovplyvniť myslenie a úsudok, užívatelia môžu zabúdať na bezpečný sex a nakaziť sa vírusom HIV, ktorý spôsobuje AIDS.

Aké sú dlhodobé účinky marihuany?
Výsledky ukazujú, že pravidelné užívanie marihuany môže spôsobiť viaceré druhy rakovín,dýchacie problémy a môže ovplyvňovať odolnosť (imunitu).

Rakovina
Marihuana obsahuje viac rakovinotvorných látok ako tabak. Ak niekto vyfajčí 5 marihuanových cigariet za týždeň, má to asi taký účinok, ako keby denne vyfajčil krabičku cigariet.

Pľúca a dýchacie cesty
Fajčiari marihuany majú často podobné problémy s dýchaním ako fajčiari cigariet: kašeľ, sípot a sú vo zvýšenom riziku ochorenia na pľúcne infekcie a zápaly pľúc.

Imunitný systém
THC poškodzuje bunky a tkanivá, ktoré nás chránia pred ochoreniami. Oslabenie imunity má za následok zvýšený sklon k ochoreniam.

Môže viesť marihuana k užívaniu ďalších drog?
Veľmi málo študentov začne užívať ďalšie drogy, ak nezačnú s marihuanou. Odhaduje sa, že riziko užívania kokaínu je viac než 104 krát vyššie u tých, ktorí začali s marihuanou ako u tých, ktorí ju nikdy neokúsili. Hoci nejestvujú presnejšie prieskumy o faktoroch, ktoré vedú od užívania marihuany k ďalším drogám, je nutné vziať do úvahy narastajúce dôkazy poukazujúce na skutočnosť, že ide o kombináciu biologických, sociálnych a psychologických faktorov.
Ako sa dá zistiť, či niekto užíva marihuanu?

Ak je niekto pod vplyvom marihuany, on alebo ona môže:
  1. potácať sa, mať neistú chôdzu,
  2. hlúpo sa chichotať bez akéhokoľvek dôvodu,
  3. mať veľmi červené, krvou podliate oči,
  4. môže mu robiť problém spomenúť si na veci, ktoré sa odohrali len pred chvíľou.
Keď účinok po niekoľkých hodinách vyprchá, človek je veľmi ospalý. 

Je marihuana niekedy používaná ako liek?
Veľa sa hovorí o lekárskom využití marihuany. Marihuanové cigarety neboli ako liek schválené zákonom. THC, aktívna chemická látka v marihuane, je niekedy pridávaná do tabletiek, ktoré sú na lekársky predpis. Môžu byť predpísané (len v niektorých štátoch!!!) na liečenie pocitov na zvracanie (nauzea) alebo zvracanie, pri liečbe niektorých druhov rakovín.U pacientov s AIDS sa im podávajú preto, aby viac jedli a udržali si svoju hmotnosť. V tejto oblasti je potrebné robiť ďalšie výskumy (vedľajšie účinky THC).

Ako ovplyvňuje marihuana vedenie motorového vozidla?
Marihuana má vážne škodlivé účinky na zručnosti, ktoré sú požadované pre bezpečné šoférovanie ako bdelosť, schopnosť koncentrácie, koordinácie a schopnosť rýchlej reakcie. Tieto účinky môžu pretrvávať až 24 hodín po vyfajčení marihuany. Po vyfajčení marihuany môže byť ťažké odhadovať vzdialenosti a reagovať na signály a zvuky na ceste.
Marihuana môže hrať úlohu pri dopravných nehodách. Výsledky poukazujú na to, že u fajčiarov marihuany dochádza k rovnakej strate koordinácie pohybov, ako keď je človek pod vplyvom alkoholu.

Ak je žena tehotná, môže fajčenie marihuany poškodiť dieťa?
Lekári odporúčajú tehotným ženám neužívať žiadne drogy, pretože by mohli poškodiť rastúci plod. Deti, ktoré sa narodili matkám fajčiacim marihuanu, sa narodili kratšie, mali nižšiu hmotnosť a menší obvod hlavičky. U menších detí vznikajú častejšie zdravotné problémy. Niektorí vedci našli účinky, ktoré sa podobali fetálnemu alkoholovému syndrómu (FAS).
Ak matky fajčili marihuanu počas tehotenstva, u detí sa môžu objaviť problémy s koncentráciou. Počas dojčenia sa THC sa dostáva do materského mlieka. Koncentrácia THC v mlieku je vyššia ako v krvi matky. Ak matka fajčí marihuanu počas dojčenia, môže dôjsť
 
 
Ako môže marihuana poškodiť mozog?
Marihuana ovplyvňuje krátkodobú pamäť, a preto môžu mať užívatelia problémy so zvládaním komplikovanejších úloh. Pri užívaní silnejších druhov marihuany môže byť aj vykonávanie jednoduchých úloh problematické. Pravidelné užívanie marihuany, hovoria niektorí, môže viesť k chronickej úzkosti, poruchám osobnosti a depresii. U niektorých dlhodobých užívateľov marihuany sa objavuje strata motivácie (amotivačný syndróm). Nezaujímajú sa o to, čo sa okolo nich deje, nemajú záujem pravidelne pracovať, pociťujú únavu a nemajú záujem o svoj zovňajšok. Podávajú slabý výkon v škole aj v práci. 

Môže sa človek stať na marihuane závislý?
Áno, môže. Nie každý, kto užíva marihuanu sa stane závislý. Ak začne drogu vyhľadávať a brať ju nutkavo, vtedy je závislý.
V jednej štúdii sa ukázalo, že mladiství, ktorí mali pred začiatkom užívania drogy vážne antisociálne správanie sa môžu na droge stať rýchle závislý. Ťažkí lebo častí užívatelia marihuany si vytvoria toleranciu. Tolerancia znamená, že potrebujú väčšie dávky drogy na dosiahnutie želateľného účinku. 
 
 
Podobné referáty
Drogy SOŠ 2.9118 936 slov
Drogy SOŠ 2.9462 940 slov
Drogy SOŠ 2.9446 593 slov
Drogy SOŠ 2.9640 1325 slov
Drogy SOŠ 2.9230 6729 slov
Drogy SOŠ 2.9564 3943 slov
Drogy SOŠ 2.9347 9058 slov
Drogy SOŠ 2.9536 6178 slov
Drogy SOŠ 2.9608 327 slov
Drogy SOŠ 2.9529 6971 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.