referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mojmír
Nedeľa, 14. augusta 2022
Chemické látky, zloženie a štruktúra atómu
Dátum pridania: 04.03.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jusenka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 727
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 
1. maturitná téma

Chemické látky, zloženie a štruktúra atómu

· Vysvetlite pojem prvok
Prvok je súbor atómov s rovnakým protónovým číslom Z. Napríklad prvok draslík je súbor atómov, ktorých protónové číslo Z = 19. Atómy toho istého prvku môžu mať rôzne nukleónové čísla A. Napríklad prvok draslík tvoria atómy draslíka s nukleónovým číslom
A = 39, A = 40, A = 41 (atómy draslíka sa odlišujú počtom neutrónov v jadre)

· Charakterizujte pojmy atómová hmotnosť, molekulová hmotnosť, látkové množstvo, mólová hmotnosť
- hmotnosť atómu je jednou z jeho základných charakteristík, označuje sa m
- hmotnosť jedného atómu chemického prvku je veľmi malá (10-24 až 10-27), vyplýva z počtu protónov, neutrónov a elektrónov, ktoré sa nachádzajú v atóme
- keďže neexistujú váhy na presné odváženie jedného atómu, bol zavedený nový spôsob vyjadrenia hmotnosti atómov a molekúl – hmotnosť vieme určiť v porovnaní s iným atómom
= pomerná (relatívna) atómová hmotnosť
- za porovnávací štandard hmotností bola zvolená atómová hmotnostná konštanta - mu
mu = m(12C)/12
mu = 1,6605 .10-27 kg = 1,6605 . 10-24 g

- relatívna atómová hmotnosť Ar je pomer priemernej hmotnosti atómov istého prvku m a atómovej hmotnostnej konštanty mu
- Ar je bezrozmerné číslo

Ar = m(X) / mu

= pomerná (relatívna) molekulová hmotnosť Mr je pomer strednej hmotnosti molekuly istej zlúčeniny k atómovej hmotnostnej jednotke

Mr = m molekuly / mu

- Mr je bezrozmerné číslo, ktoré udáva, koľkokrát je hmotnosť molekuly väčšia ako hmotnosť štandardu, t.j. mu
- Mr možno vypočítať ako súčet relatívnych atómových hmotností všetkých atómov tvoriacich molekulu

- na vyjadrenie veľkého počtu častíc (atómov, molekúl, iónov, elektrónov...) v látke sa zaviedla veličina látkové množstvo n, ktorej jednotkou je 1 mol

- 1 mol látky obsahuje toľko základných častíc, koľko atómov uhlíka je presne v 12 g nuklidu 12C
- 1 mol = 6,022 . 1023 častíc –– Avogadrovo číslo/ konštanta NA

- 1 mol molekúl ľubovoľného plynu zaberá pri normálnych podmienkach (0°C a 101,3 kPa) objem 22,41 dm3 (Vm = 22,41 dm3 mol-1)

- hodnotu látkového množstva n vyjadríme
n = N/NA
- N je celkový počet častíc v sústave a NA počet častíc v látkovom množstve 1 mol

alebo n = m (kg) / M (kg.mol-1)
- m je celková hmotnosť častíc danej látky, M je hmotnosť 1 molu tejto látky – molová hmotnosť
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.