Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ióny

Zopakujme si,že v elektricky neutrálnom atóme sa počet elektrónov rovná počtu protónov.Ak neutrálny atóm odovzdá elektrón[y],vzniká častica s kladným nábojom,lebo kladný náboj jadra atómu sa pritom nemení. Častica s kladným nábojom je katión.Katión sodíka zapisujeme Na+,katión horčíka Mg2+.Aj iné katióny,napr.K+aCa2+,vznikajú podobne ako Na+ alebo Mg2+:
[atóm draslíka]K-e-►K+[katión draslíka]
[atóm vápnika]Ca-2e-►Ca2+[katión vápnika]

Ak neutrálny atóm príjme elektrón[y],vzniká časticaso záporným nábojom,lebo kladný náboj jadra sa pritom nemení.Častica so záporným nábojom je anión.Anión chlóru zapisujeme Cl-,anión kyslíka O2-.Aj iné anióny,napr.F- a S2-,vznikajú podobne ako Cl- alebo O2-:
[atóm fluóru]F+e-►F-[anión fluóru]
[atóm síri]S+2e-►S2-
Katióny a anióny majú spoločný názov ióny. Katióny a anióny tvoria v zlúčeninách iónovú väzbu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk