Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Chemické reakcie

Dôležitou úlohou chémie je skúmať chemické látky-ich zloženie, štruktúru a vlastnosti. Každá chemická látka má veľa rozličných vlastností, ktoré zisťujú pozorovaním a pokusom. Najdôležitejšie sú tie vlastnosti chemických látok, ktoré sa prejavujú pri ich vzájomnom pôsobení. Chemické látky sa vzájomným pôsobením často menia na iné chemické látky. Takéto premeny chemických látok nazývame chemické reakcie. Chemické látky, ktoré vzájomne reagujú, nazývame reaktanty; chemické látky, ktoré chemickou reakciou vznikajú, nazývame produkty.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk