referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Júlia, Juliana
Streda, 22. mája 2024
Voda
Dátum pridania: 05.12.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Dj.blecha
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 629
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 
Voda je jeden z najpotrebnejších, ale súčasne najrozšírenejších prírodných zdrojov. V súvislosti s prudkým rastom obyvateľov, rastie aj potreba vody a to hlavne vo výrobnej sfére. Pritom s rozvojom prírodnej sféry sa voda neúmerne znečisťuje, čo ohrozuje jej existenciu a v budúcnosti môže ohroziť aj samotnú existenciu ľudstva.

Vodné zásoby Zeme sú v ustavičnom kolobehu, ktorého hlavnými stanicami sú moria a oceány, povrchové sladké vody, podpovrchové vody, rastlinstvo, atmosféra a napokon aj polárne prikrývky. Celkový objem vodných zásob na Zemi sa odhaduje na 140 miliónov kubických kilometrov. Z toho však sladkej vody je len 2.8 % a to sa ešte väčšinou nachádza v tuhom stave – v ľadovcoch a len minimálne množstvo je povrchovej vody. Z toho vidieť, že veľká časť sladkej vody je pri jej terajšom stave nevyužitá, ba priam nedostupná. Je teda na nás, ako s vodou zaobchádzame. Napríklad pri tej úrovni spotreby, akú v súčasnosti majú USA – 2000 m3 na obyvateľa za rok, stačili by dostupné zásoby vody na spotrebu asi pre 10 miliárd ľudí, čo je skoro 2 násobok súčasného obyvateľstva. Tempo pokroku však vplýva aj na spotrebu vody a to aj pre krajiny, v ktorých je dnes minimálna ako v Ázii, Afrike a Latinskej Amerike.

Za posledných 20 rokov sa spotreby vody zvýšila 4 násobne a v budúcnosti to bude ešte viac. Napriek tomu nemôžeme povedať, že by svet v súčasnosti, alebo v budúcnosti trpel absolútnym nedostatkom vody. Tá časť vodných zdrojov, ktorá je zatiaľ neznáma, alebo nedostupná, sa postupom času a s pokrokom vedy a techniky objaví a sprístupní. Hlavným problémom teda nie je nedostatok vody, ale to, že jej zásoby sú rozmiestnené nerovnomerne. Jej doprava do oblastí, ktoré trpia nedostatkom je však ekonomicky nevýhodná a tak sa uprednostňujú iné spôsoby ako napríklad čistenie.

Jednou z možností ako prerozdeliť nerovnomerne rozmiestnené vodné zdroje, presunúť a koncentrovať ich na mieste možného racionálneho využitia, je budovanie veľkých vodných nádrží, ktoré sa okrem toho môžu využiť aj na výrobu elektrickej energie, či na zavlažovanie. No v poslednom čase sa ukazujú aj negatívne stránky týchto stavieb, ako napríklad zmena ekologických podmienok, či zväčšenie tlaku na zemskú os.

Voda sa teda stáva surovinou, ktorá je nedocenená a to sa s ňou väčšinou plytvá. Neracionálne hospodárenie s vodou môže v konečnom dôsledku viesť až k vytváraniu púšti. Tie v súčasnosti tvoria spolu s polopúšťami 15 % zemského povrchu. Tvorenie púšti v súčasnosti pokračuje a nie pomalým tempom. Nastáva vtedy, keď človek v snahe dosahovať čoraz vyššie výnosy pôdy ustavične zvyšuje intenzitu svojho pôsobenia na pôdny fond. Svojím počínaním môže narušiť ekologickú rovnováhu, zmeniť prírodné podmienky, až sa napokon z pôdy začne strácať vlhkosť. Tento proces je najviac badateľný v Afrike, kde sa len za posledné polstoročie zmenilo 650 000 km2 úrodnej pôdy na púšť. Zapríčinilo to hlavne príliš intenzívne využívanie pastvín na okraji Sahary.

Ďalším z významných prírodných zdrojov sú lesy, predovšetkým tropické vlhké lesy. Hlavným prostredníkom medzi pôdou a lesom je vegetácia. Jej eliminácia môže spôsobiť zmenšenie množstva atmosferických zrážok, vysychanie pôdy a zvyšovanie zraniteľnosti a ba aj degradáciu. Tropické lesy – pľúca Zeme, sú dôležité hlavne pre výrobu kyslíka ; s ich ubúdaním sa zvyšuje obsah CO2. Ubúdanie tropických lesov – deforestizácia – nadobudlo v posledných rokoch také rozmery, ktoré už začínajú ohrozovať ľudstvo. Väčšina tropických lesov sa rozkladá bo oboch stranách rovníka. Ich celková rozloha je asi 935 miliónov ha. Ich najväčšia časť leží v Južnej Amerike, najmä medzi riekami Amazon a Orinoco. Vplyvom rôznych príčin sa plocha vlhkých tropických lesov zmenšuje asi o 15 miliónov ha ročne, no toto číslo sa s rokmi ešte zvyšuje, čo znamená že takýmto tempom prestanú v nasledujúcich 50 rokoch tropické lesy existovať. V súčasnosti stratili už 40 % svojej plochy zo začiatku storočia. Hlavné príčiny tohoto stavu treba vidieť v zvyšovaní počtu obyvateľov, vyrubovaní, získavaní pôdy pre poľnohospodárstvo. Likvidácia tropických lesov však neznamená stratu jedinečnej flóry a fauny, ale aj zničenie celého životného spôsobu domorodého obyvateľstva a úplnú zmenu vodohospodárskych pomerov.
 
Podobné referáty
Voda SOŠ 2.9053 876 slov
Voda SOŠ 2.9087 37467 slov
Voda SOŠ 2.9535 992 slov
Voda SOŠ 2.9068 510 slov
Voda SOŠ 2.9591 1479 slov
Voda GYM 2.9705 2035 slov
Voda SOŠ 2.9208 2209 slov
Voda GYM 2.9897 94 slov
Voda GYM 2.8957 866 slov
Voda 2.9700 442 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.