Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Oxidácia

Ak by ti bolo na mesiaci zima, nikdy by sa ti nepodarilo zapáliť oheň na zahriatie. To je preto, že horenie je rakcia, v ktorej sa látka zlučuje s kyslíkom-oxidačná reakcia, a na mesiaci kyslík nie je.Mnohé chemické reakcie, ktoré poznáme z každodenného života a z prírody patria k oxidáciám.Sú tam kde látka horí, kov hrdzavie i kde sa dýcha. Prijatá potrava sa premieňa na energiu reakciou s kyslíkom, ktorý vdychneme. O látkach, ktoré sa zlučujú s kyslíkom alebo strácajú vodík, sa hovorí že sa oxidujú. Obrátený dej pri ktorom látka stráca kyslík alebo priberá vodík sa nazýva redukcia. Oxidácia a redukcia zvyčajne prebiehajú súčasne-keď jedna látka priberá kyslík druhá ho stráca.

Hrdzavenie:
Železo i oceľ vystavené vzduchu a vlhkosti hrdzavejú.Hrdzavenie je príkladom oxidačnej reakcie, pri ktorej sa rozkladá materiál. Železo oxiduje na oxid železitý (hrdzu). Hneď ako začne hrdzavieť vrchná vrstva kovu, vzdušný kyslík môže prenikať do nižších vrstiev. Hrdza sa rýchlo prežerie cez kov. Nanesenie ochranného náteru, keď sa napr. natrie trup lode, bráni hrdzaveniu, lebo vzdušný kyslík neprenikne do kovu.

Oxidácia v hrnčiarskej peci:
Hrnčiar môže hrnčeky natrieť glazúrou, ktorá obsahuje kov,napr. železo. Ak sa takýto hrnček vypaľuje v peci, kde je dostatok kyslíka,železo sa oxiduje na oxid železizý Fe2O3, ktorý je čierny.

Flogistonová teória:
Nemeckého lekára Georga Stahla (1660-1734), keď sa raz díval na plamienky polena, napadlo, že pri horení uniká z horiaceho materiálu osobitná látka, ktorú nazval flogiston. Až oveľa neskôr francúzsky chemik Antoine Lavoisier (1743-1794) vyvrátil túto teóriu. Dokázal že látky ktoré horia, sa zlučujú so vzdušným kyslíkom.

Analyzátor vydychovaného vzduchu:
Policajti často používajú jednu oxidačnú reakciu, aby zistili stupeň opitosti vodičov. Ak vodič vydychne do analyzátora vzduchu, alkohol (etanol) z jeho výdychu sa zoxiduje na kyselinu octovu (etanovú). Pritom vzniká elektrický prúd. Intenzita prúdu závisí od množstva použitého alkoholu.

Bielenie:
Bieliace prostriedky používané v domácnostiach obsahujú silné oxidačné činidlo, ktoré oxiduje farebné zlúčeniny v látke a odfarbuje ich. Moderne bieliace prostriedky obsahujú hydrogen H2O2. Z jeho vzorca je zrejme, že obsahuje veľa kyslíka.

Spaľovanie:
Spaľovanie je horenie. Vo vnútri spaľovacieho motora automobilu horí benzín a pritom sa uvoľňuje energia potrebná na jeho pohyb. Horenie je oxidačná reakcia. Benzín sa zlučuje s kyslíkom a pri tejto reakcii sa uvoľňuje energia.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk