referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrieta
Utorok, 28. novembra 2023
Aldehydy a ketóny
Dátum pridania: 15.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: cuca
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 585
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 3m 0s
Pomalé čítanie: 4m 30s
 
Formaldehyd ( = metanal CH2O)

Prvý člen homologického radu aldehydov - teplota topenia: -92 °C
teplota varu: -21 °C

Ostro zapáchajúci, slzotvorný, bezfarebný, ľahko skvapalniteľný plyn. Vyrába sa katalytickou oxidáciou metanolových pár vzdušným kyslíkom na striebornom alebo medenom katalyzátore. Jeho 40%-ný vodný roztok sa nazýva formalín (formal). Jeho trimérom je trioxán a metaformaldehyd. Z formalínu sa státím vylučujú polyméry paraformaldehyd a polyoxymetylén. Je dôležitým produktom ťažkého organického priemyslu. Používa sa na výrobu plastov (bakelit, aminoplasty, galalit), medicinálneho mydla, liečiv. Pôsobí toxicky na mikroorganizmy, preto sa používa ako dezinfekčný prostriedok (v plynnej forme, ale aj ako vodný mydlový roztok), na konzervovanie biologických materiálov. Pôsobením amoniaku na formaldehyd vzniká hexametyléntetraamín, ktorý sa používa na výrobu výbušniny hexogénu (nitráciou), aj ako liečivo. Pod názvom Hexa sa používa ako tzv. pevný lieh do prenosných varičov. S kyanovodíkom poskytuje formaldehydkyánhydrín a s hydrosiričitanom sodným v zásaditom prostredí formaldehydsulfoxylan sodný. Pravdepodobne má karcinogénne účinky.


Acetaldehyd ( = etanal CH3CHO)

teplota topenia: -123,5 °C
teplota varu: 21 °C

Je prenikavo páchnuca, bezfarebná, horľavá, prchavá kvapalina, ľahko polymerizuje, je dokonale rozpustný vo vode, alkohole a éteri. Jeho pary so vzduchom tvoria výbušnú zmes. Podľa reakčných podmienok vzniká za normálnej teploty cyklický kvapalný trimér (zlúčenina 3 molekúl), tzv. paraldehyd a pri teplotách pod 0°C tuhý lineárny polymér, tzv. metaldehyd. Vyrába sa hlavne z acetylénu a etanolu. Z acetylénu sa vyrába hydratáciou 25%-nej kyseliny sírovej v prítomnosti ortuťnatých solí. Z etylalkoholu sa získava buď oxidáciou alebo dehydrogenáciou. Používa sa na výrobu kyseliny octovej a jej esterov, na výrobu farieb, plastov, liečiv, voňaviek a v organickej syntéze, napr. na výrobu acetaldolu, pentaerytritu, 1,3-butadiolu.


Benzaldehyd ( = benzénkarbaldehyd C6H5CHO)

Predstaviteľ aromatických aldehydov.
teplota topenia: -26 °C
teplota varu: 179 °C

Je bezfarebná kvapalina nemiešateľná s vodou, len s alkoholmi, má horkomandľovú vôňu. Na vzduchu sa oxiduje na kyselinu benzoovú. Je surovinou na výrobu trifenylmetanových farbív a liečiv. Nachádza sa v niektorých rastlinných olejoch a je taktiež zložkou glykozidu amygdalinu, ktorý sa nachádza v ovocných kôstkach. Používa sa napr. v organickej syntéze, parfumérii, vo farmácii.


Acetón( = dimetylketón, propanón CH3COCH3)

Najjednoduchší ketón.
teplota topenia: -95,35 °C
teplota varu: 56,24 °C

Je bezfarebná, prchavá a zdraviu škodlivá kvapalina, jeho pary so vzduchom po zapálení vybuchujú. Rozpustný vo vode a v organických rozpúšťadlách. Vyrába sa hydratáciou propénu na 2-propanol, ktorý sa potom oxiduje alebo dehydrogenuje. Acetón vzniká spolu s fenolom pri oxidácii kuménu, pri skvasovaní cukrových roztokov, pri rozkladnej destilácii cukru, dreva a iných organických látok. Ťažko sa oxiduje. Acetón oxiduje sekundárne alkoholy v prítomnosti alkoholátov hliníka na príslušné ketóny. Pôsobením chlóru v zásaditom prostredí dáva ľahko chloroform, používaný ako antiseptikum. Reaguje s mnohými dusíkovými zlúčeninami. Je dôležitou priemyselnou surovinou a rozpúšťadlom, ktoré sa pre nízku toxicitu používa v potravinárskom a farmaceutickom priemysle.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.