referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Darina
Piatok, 12. augusta 2022
Ocele na zušľachtovanie
Dátum pridania: 04.01.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: bubu9
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 048
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 7m 0s
Pomalé čítanie: 10m 30s
 
Konštrukčné ocele na zušľachťovanie majú spravidla stredný obsah uhlíka 0,3 ÷ 0,6 %. Väčšinou sa používajú v stave zušľachtenom, t.j. zakalené a popustené na vysoké teploty. Výška popúšťacej teploty ma vplyv na vzťah medze pevnosti a medze klzu k ťažnosti, zúže-niu a vrubovej húževnatosti. Podľa toho rozoznávame zušľachťovanie na: dolnú, strednú a hornú pevnosť, obvyklú pri príslušnej oceli.

Používajú sa väčšinou na namáhané súčiastky strojov, lebo majú priaznivý pomer medzi me-dzou klzu a vrubovou húževnatosťou. Zlepšenie mechanických vlastností zušľachtením je spôsobené zjemnením zrna a predovšetkým rovnomerným rozdelením jemných karbidov.

Ocele vhodné na zušľachťovanie sú obsiahnuté vo všetkých triedach konštrukčných ušľachti-lých ocelí (triedy 12 až 16).

Zvyšovaním obsahu uhlíka sa znižuje kaliaca teplota a zväčšuje sa pevnosť po kalení. Zliati-nové prvky posúvajú body premeny, a tým menia i teploty jednotlivých operácií tepelného spracovania. Všetky zliatinové prvky v oceliach na zušľachťovanie zvyšujú prekaliteľnosť, a tým majú vplyv aj na voľbu vhodného ochladzovacieho prostredia. Zliatinové prvky majú vý-znamný vplyv tiež na mechanické vlastnosti ocelí a hlavne na ich zmeny pri popúšťaní.

Uhlíkové ocele na zušľachťovanie (triedy 12) sú vhodné na výrobu menej namáhaných sú-čiastok.Obsah uhlíka býva približne od 0,3 do 0,6% (12 030, 12 040, 12 050, 12 060, 12 061). Tieto ocele možno použiť aj v stave prírodnom a normalizačne žíhanom.

Vplyv tepelného spracovania vzrastá s obsahom uhlíka. So vzrastajúcou teplotou klesá pev-nosť a medza klzu a vzrastá ťažnosť, zúženie a vrubová húževnatosť. Vzhľadom na malú pre-kaliteľnosť možno uhlíkové ocele použiť iba na súčiastky malých prierezov. Prekaliteľnosť uhlíkových ocelí možno značne zvýšiť malou prísadou bóru (0,004%). Jeho vplyv na zlepše-nie mechanických vlastností po zušľachtení sa neprejaví pri predmetoch do hrúbky steny 15 mm. Podstatne lepšie vlastnosti možno dosiahnuť pri súčiastkach s priemerom 25 až 50 mm.

Mangánové, kremíkové a mangánkremikové ocele (triedy 13). Majú v porovnaní s oceľami uhlíkovými s rovnakým obsahom uhlíka vyššiu pevnosť v normalizačne žíhanom i zušľachte-nom stave. Prítomné legujúce prvky tiež zvyšujú prekaliteľnosť týchto ocelí. Maximálny ob-sah Mn býva okolo 1,8% a Si asi 2%. Súčiastky do priemeru približne 20 mm možno kaliť do oleja. Prítomné prvky majú nepriaznivý vplyv na húževnatosť feritu, a preto tieto ocele sa vy-značujú pomerne nízkou vrubovou húževnatosťou. Sú tiež náchylné na rast austenitického zr-na (okrem Mn-V), preto pri nich treba presne dodržiavať podmienky tepelného spracovania. Tieto ocele sa používajú na stredne namáhané súčiastky (hriadele, nápravy, čapy, ojnice a pod.).
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.