Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Uhlie

Uhlie je zlozita zmes tuhych latok, ktorych obsah zavisi od veku apovodu uhlia. Okrem uhlika ( 70 az 90 % ) obsahuje este zvyskynerozlozenych rastlin.Zluceniny po spaleni uhlia zostavaju ako popol,ine unikaju do ovzdusia. Uhlie bolo dlhy cashlavnym zdrojomenergie.

Jeho vyznam ako paliva sa v poslednych desatrociach podstatneynizuje, najma zasluhou budovania ropovodov a plynovodov a pouzivaniapropan-butanovej zmesi z tlakovych nadob. uhlie ako palivo sa estepouziva v tepelnych elektrarnach najma tam, kde sa priamo tazi -Handlova, Novaky.

Spalovanim uhlia dochadza k znecistovaniu zivotnehoprostredia splodinami horenia - oxidom siricitym SO2, oxidmi dusikaNOx, zluceninami arzenu, popolcekom a dalsimi skodlivinami, ktore sapri spalovani uvolnuju z primesi v uhli. Z uhlia sa da vyrobit ( priteplote nad 1 000`C bez pristupu vzduchu ) koksarensky plyn, ktory sada v mimulosti u nas pouzival ako palivo v domacnostiach ( tzv.svietiplyn ).Toto plynne palivo obsahuje vodik, metan a prudkojedovatyoxid uholnaty. Pri takomto tepelnom spracovani uhlia vznika KOKS,pouzivany ako palivo najma pri vyrobe zeleza. Na tieto ucely sa vyrabanapr vo VSZ Kosice.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk