Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Sodík

Protónové číslo : 11
Konfigurácia : (Ne)3s1
Fyzikálne vlastnosti : teplota topenia : 98
teplota varu : 883

Charakteristika:
Sodík je striebrolesklý kov s modrým nádychom, mäkký ako vosk, veľmi reaktívny.
Objavil ho v roku 1807 anglický chemik H. Davy. Názov dostal podľa sódy, ktorá sa získavala už v starovekuzo soľných jazier v Egypte s názvom "nitron".
Sodík je bogénny prvok, nenahraditeľný pre živý organizmus najmä pri tvorbe červených krviniek a kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku, bez ktorej by nebolo možné trávenie. Človek ho prijíma v chloride sodnom - soli, denne spotrebuje 10 - 12 g soli. Rastliny a zvieratá prijímajú ssoľ z vodných roztokov. Pri nedostatku sodíka nastávajú v organizme poruchy.
Kovový sodík sa vyrába elektrolýzou taveniny chloridu sodného. Vzhľadom na jeho veľkú reaktívnosť sa uchováva ponorený v petroleji, pretože na vzduchu sa veľmi rýchlo oxidduje a vodu prudko rozkladá za vzniku vodíka a hydroxidu sodného. Sodík horí jasným žltým plameňom

Výskyt:
V zemskej kôre sa obsah sodíka odhaduje asi na 2,6%, kde sa viaže najmä v sodných živcoch albite, plagioklase a iných. Predpokladá sa, že ich zvetrávaním a vylúhovaním sa sodík dostáva do morí, kde sa hromadí ako chlorid sodný. Morská voda obsahuje 2,7% chloridu sodného. Kasspické a Mŕtve more obsahujú až 10% NaCl. Odparením pravekých morí vznikli ložiská kamennej soli, ktorá je základom výroby ostatných sodných solí. Najväčšie ložiská sú v Poľsku pri Bochni a Veličke, v Rumunsku pri Slaníku, v Rakúsku v Soľnej komore pri Salzburgu, v bývalom Sovietskom zväze pri Astrachanských jazerách. Na Slovensku sú ložiská kamennej soli pri Prešove,, kde sa získava soľankaa, ktorá sa odparuje v Solivare pri Prešove.
Sodík sa nachádza aj v iných nerastoch ako: čílsky liadok - dusičnan sodný, bórax (tinkal) - hydratovaný tetreboritan disodný a grónsky kryolit - hexafluorohlinitan sodný.

Použitie:
Kovový sodík sa používa ako redukovadlo niektorých kovov. Vysúšajú sa ním kvapaliny a transformátorový olej. Používa sa ako chladiaca náplň ventilov leteckých motorov a jadrových reaktorov. Je katalyzátorom pri výrobe syntetického kaučuku z butadiénu. Neónové lampy s prídavkom sodíka sú zdrojom jasného svetla. Sodík sa pridáva aj do ložiskového kovu nazývaného lurgi.

Zlúčeniny
Zlúčenín sodíka je veľké množstvo. Peroxid sodný sa používa ako silné oxidovadlo, na bielenie , do pracích práškov, na odfarbovanie. Hydratovaný uhličitan sodný - sóda sa používa pri výrobe skla a pracích práškov. Hydrogénuhličitan sodný sa používa ako prášok do pečiva. Hydroxid sodný na výrobu mydiel, sulfitovej celulózy a viskózových vlákien. Kyanid sodný KCN na vylúhovanie zlata z hornín, dekahydrát síranu sodného - Glauberova soľ je známe preháňadlo, fluorid sodný sa požíva na konzervovanie dreva. Základom ich výroby je chlorid sodný.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk