referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Matej
Sobota, 24. februára 2024
Vlastnosti kovov
Dátum pridania: 20.07.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: cosmogirl191
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 435
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 
Téma: Vlastnosti kovov
Úloha : Zoraďte dané kovy podľa ich redoxných schopností do radu
Pomôcky: mikroskop, chemické sklíčka, pipety, chemická lyžička
Chemikálie : HCl / w-1 mol.dm-3 /,vzorky kovov: Ca, Al, Pb, Cu,Zn,Mn, Ni ,Sn

Postup práce :
1, Na sklíčko položíme kov.
2, Kov pokvapkáme kyselinou chlorovodíkovou HCl.
3, Reakciu pozorujeme pod mikroskopom.

Reakcie jednotlivých kovov s HCl:
1,Reakcia s hliníkom: Nákres reakcie: 2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2

Zistili sme, že reakcia Al s HCl prebieha.

2,Reakcia so zinkom: Nákres reakcie: Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2

Zistili sme, že reakcia Zn s HCl prebieha.

3, Reakcia s olovom: Nákres nereagujúceho kovu: Pb+ HClneprebieha ch.reakcia

Zistili sme, že reakcia Pb s HCl neprebieha.

4, Reakcia s vápnikom: Nákres reakcie: Ca + 2HCl  CaCl2 + H2

Zistili sme, že reakcia Ca s HCl prebieha veľmi rýchlo.

5, Reakcia s mangánom: Nákres reakcie: 2Mn +14HCl7H2 +2MnCl7

Zistili sme, že reakcia Mn s HCl prebieha veľmi rýchlo.

6, Reakcia s niklom: Nákres nereagujúceho kovu: Ni + 2HCl ch.reakcia neprebieha

Zistili sme ,že reakcia Ni s HCl neprebieha.

7, Reakcia s meďou: Nákres nereagujúceho kovu: Cu + HCl ch.reakcia neprebieha

Zistili sme ,že reakcia Cu s HCl neprebieha.

8,Reakcia s cínom: Nákres nereagujúceho kovu: Sn + HCl ch.reakcia neprebieha

Zistili sme ,že reakcia Sn s HCl neprebieha.

1.Koľko cm3 H2 vznikne ak zreaguje 10g Ca s HCl?
m(Ca) = 10g M(Ca) =40,078 mol
V = 22,41 d m3 = 2241cm3
Výpočet:
40x = 22410
x = 5602,5 cm3

Ak zreaguje 10g Ca s HCl vznikne 5602,5 cm3 H2.

2.V reakcii Mg s HCl vzniklo 100 cm3 H2.
Koľko Mg zreagovalo?

Mg + 2HCl ––> MgHCl
Ar(H) =1,0079 mol * 2 = 2 mol
M(Mg) = 24,3 mol
Výpočet:
24,3 Mg ......................... 22410 cm3 H2.
x Mg ......................... 100 cm3
x = 0,108


V reakcii Mg s HCl zreagovalo 0,108g Mg.


Záver: Chemické vlastnosti, ktoré sme pozorovali v jednotlivých reakciách, nám určujú Elektrochemický/Becketov/ rad napätia kovov.

Vyplývajú z neho určité redoxné deje.
1,Čím viac je kov postavený v rade napätia naľavo, tým ľahšie sa oxiduje na katióny.
2, Čím viac je kov postavený v rade napätia napravo, tým ľahšie sa jeho katióny redukujú na kov.
3,Kovy, umiestnené v rade napätia napravo od vodíka, sa všeobecne nazývajú ušľachtilé a kovy stojace naľavo od vodíka-neušľachtilé.
Kov, ktorý je vpredu vytlačí kov, ktorý je za ním.
4,Neušľachtilé kovy pri reakciách so zriedenými kyselinami vytesňujú vodík. Tento dej sme pozorovali pri niektorých z reakcií.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.