Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Oxidy

CO2
- v atmosfére – 0,04%
- min. vody, šumivé nápoje 
- vzniká pri spaľovaní uhlia, nafty, benzínu, dreva a zemného plynu
- vzniká aj pri kvasení vína
- 1,5x ťažší ako vzduch
- hromadí sa nad zemským povrchom

- vytláča z uzavretých priestorov vzduch
- všetko živé dusí
- zabraňuje horeniu
- pri obsahu 10% vo vzduchu -> smrť
- fotosyntéza – reakcia, ktorou zelené rastliny s chlorofylom dokážu pôsobením slnečného žiarenia vyrábať z CO2  a H2O cukor a pritom zásobovať atmosféru kyslíkom

6 CO2 + 6 H2O à C6H12O6 + 6 O2
- skleníkový efekt 

CO
- jed
- vzniká pri nedokonalom spaľovaní C a jeho zlúčenín
-fajčenie 50-100 cm3 CO
-prvá pomoc: vzduch
-viaže sa na hemoglobín –> zabraňuje O2 

SO2
-jed
-vzniká pri spaľovaní uhlia nafty, benzínu
-H2O +SO2 ––> H2SO3 (kyslé dažde)
-dezinfekcia vinárskych sudov, pivníc a obilia
-výroba papiera, farbiarstvo
-dráždi oči a dýchacie cesty 

Oxidy dusíka
-oxid dusný N2O – rajský plyn; narkotické účinky; skleníkový efekt; produkujú ho benzínové motory najmä s katalyzátormi
-oxid dusnatý NO – syntetizovaný chráni pred infarktom; výfukové plyny; jed
-oxid dusičitý NO2 – plyny v doprave a plynové variče; jed

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk