referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Matej
Sobota, 24. februára 2024
Prvky p
Dátum pridania: 27.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: YKK
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 652
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 

Prvky p

- prvky III A- VIII A skupín- ns2np1-6: 

- chalkogény- VI A- prvky p4 
- halogény- VII A- prvky p5 
- vzácne plyny- VIII A- prvky p6 

- oxidačné čísla: najväčšie kladné- číslo skupiny 
                        najmenšie záporné- počet e- chýbajúcich do oktetu

Prvky p6:

- prvky VIII A skupiny: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn
- ns2np6 =) vo valenčnej vrstve plný oktet, veľmi stabilné nezlúčivé, nereaktívne 
- výskyt: v nezlúčenom stave- vo vzduchu (menej než 1%) 
                                              He- atmosféra niektorých planét, najrozšírenejší 
              zlúčeniny- prvé 1962- XeF6, XeO3
- výroba: frakčnou destiláciou skvapalneného vzduchu
- vlastnosti: nízke teploty topenia a varu (He- -262°C/ -269°C; Rn- najvššie) 
                  He- pri nízkej teplote supravodivý, supratekutý (má malú viskozitu)
- použitie: vytvorenie stálej nezlúčivej atmosféry v špeciálnom hutníctve (napr. výroba Ti) 
                  neónky, náplň do balónov (He), radónové kúpele,...

Prvky p5:

- prvky VII A skupiny: F, Cl, Br, I, At
- ns2np5 =) chýba im 1e- do oktetu- oxid.č. –I,...,0,...VII
- výskyt: vo forme zlúčenín- halogenidy (fluoridy, chloridy,...)- Nacl, CaF2, 

- Bezkyslíkaté zlúčeniny: halogénvodíky (HCl, Hf, HBr, HI),halogenidy 
                                     halogénvodíky: ostro páchnucé plyny, vodné roztoky        
                                                            HF- leptá sklo (uchováva sa v plastových falšiach), vyleptávanie vzoriek v skle a textile 
                                                           HCl- základ. chem. surovina, žalúdočné šťavy 
                                     halogény:  dobre rozpustné vo H2O 
                                                           1) Iónové- s1 a s2 prvkov- NaCl, KBr 
                                                           2) Atómová štruktúra- stred tabuľky- CuCl2 
                                                           3) Molekulové- nekovy,  prvky s veľkými oxid. č.-TiCl4 
                                                           NaCl- soľ, konzervovanie, najrozšírenejší 
                                                           AgBr- fotografický piemysel 

- Kyslíkaté zlúčeniny: oxidy: nestále, rozkladajú sa, explozívne (ClO2), najznámejší- I2O5 
                              kyseliny: v bezvodnom stave HClO4, tuhé- HIO4, H5IO6, ostatné vo vodných roztokoch 
                                            - so vzrastajúcim oxid.č. halového prvku, vzrastá stabilita a sila kyseliny a klesá oxidačná schopnosť (HClO, HClO2, HClO3, HClO4)
                                    soli: tuhé kryštalické látky, zmes NaCl+ NaClO- textilný priem. na bielenie látok 
                                           chloristany- zábavná pyrotechnika, zneškodnenie výbušnín 
                                           chlorečnany- výbušniny (rýchlym zohrievaním), nebezpečnejšie, zápalky 

-u človeka: F- kosti, zuby; Cl- žalúdočná kyselina; Br- pôsobí na psychiku; I- štítna žľaza 
                  - pri výrobe Al, kryolit (Na3AlF6), v morskej a minerálnej vode

- výroba:  halogénvodíky: silná kyselina + halový prvok        NaCl + H2SO4 -) HCl + NaHSO4 
                                                  vodík + halový prvok                    H2 + Cl2 -) 2HCl 

                 halogenidy:   priama syntéza prvkov                        2Fe+3Cl2  -) 2FeCl3 
                                       neušlachtený kov + riedená kyselina  Zn + 2HCl -) ZnCO2+ H2 
                                       neutralizácia                                        KOH+ HCl -) KCl+H2O

- vlastnosti: F,Cl- žltozelené jedovaté plyny; Br- tmavočervená kvapalina; I- tmavofialová kryštalická látka
- použite: pri dôležitých organických a anorganických syntézach 
                  Cl- PVC, dezinfikačné a bieliace prostriedky, dezinfekcia vody 
                  Br- farmácia (prípravky na vykašlávanie, lieky na psychiku) 
                  I- 5% alkohol- iodová tinktúra (dezinfekcia rán)

Prvky p4:

- prvky VI A skupiny: O, S, Se, Te, Po 
- ns2np4 =) na valenčnej vrstve 6e- , do oktetu chýbajú 2- oxidač č.- -II, ...,0,...II
- výskyt: O- 21% vo vzduchu, H2O, soli kyslíkatých kyselín, oxidy, .... najrozšírenejší 
              S- čistá (v elementárnom stave), sulfidy, sírany, síričitany,... 
              Se, Te- vzácne, zloženie Mesiaca a Zeme 
              Po- v uránovej rude smolinec

- vlastnosti: O- bezfarebný plyn; S- žltá kryštalická nekovová látka; 
                   Se+Te- pevné polokovové látky, jedovaté látky, otrava sa prejavuje zápachom; 
                                Se- protirakovinový, zabraňuje tvorbe prvých buniek 
                   Po- rádioaktívny kov, objavila ho Maria Cury Sklodovská, meno po Poľsku 
                        - smerom dole v tabuľke rastie kovový charakter a klesá elektronegativita 
                   O- bezfarebný nezápalný plyn, najrozšírenejší prvok (v atmosfére 21%, litosfére, v hydrsfére), biogénny prvok (dýchanie, voda, fotosyntéza), v 3 izotopoch: 168O (99,76%) , 178O, 188O 
                      - výroba: frakčná destilácia skvapalneného vzduchu, tepelným rozkladom niektorých látok, obsahujúcich kyslík 
                      - výskyt: čisty: atómový O, molekulový O2 a ozón O3 
                      - zlúčeniny: oxidy: a)molekulové- O+ nekovy: SO3, SO2, N2O3, Cl2O7, H2O, ... 
                                                  b) s atómovou štruktúrou- O+ stred tabuľky: Mn2O7, OsO4,... 
                                                  c) iónové- O+ alkalické kovy/ kovy alkalických zemín: Na2O, CaO, MgO,... 
                                                  H2O- v 3 skupenstvách (para, ľad, kvapalina), polárne rozpúšťadlo, anomália vody- najväčšia hustota (4°C), 
                                                        tvrdosť- 1) prechodná- hydrogén uhličitany(=)varenie vody) 
                                                                    2) trvalá- sírany(=) pridaním Na2CO3 
                                                  H2O2- bezfarebná olejová kvap., v bezvodnom stave výbušná, bieliace prášky, zubné pasty, dezinfekcia rán, kaderníctvo,... 
                      - použitie: v hutníctve Fe, na zváranie a rezanie kovov, v lekárstve, baníctve, požiarnici, potápanie,... 
                  S- žltá kryštalická látka, nekov, dodávame z Poľska, 
                    - výskyt: čistá- súčasť bielkovín, nerozpustná vo vode, rozpustná v sírouhlíku, tvorí 4 alotropické modifikácie: 
                                                                           - kosoštvorcová 
                                                                           - jednoklonná 
                                                                           - sírny kvet- ochladenie pár síry 
                                                                           - plastická síra- ochladenie kvapalnej síry 
                       zlúčeniny: Bezkyslíkaté: H2S-sulfán, napríjemne zapáchajúci plyn, vo vode málo rozpustný 
                                                            -2 rady solí: - hydrogén sulfidy 
                                                                               - sulfidy 
                                         Kyslíkaté zlúčeniny: oxidy: SO2- dráždivý bezfarebný plyn, nedýchateľný (dráždi dýchacie cesty), vzniká spaľovaním síry v ovzduší (S+O2 -) SO2 ; reduk. vlastnosti, kyslé dažde 
                                                                      kyseliny: H2SO3- soli:- siričitany 
                                                                                                      - hydrogén siričitany 
                                                                                    H2SO4- silná dvojsýtná kyselina, dobre rozpustná v H2O, silné oxidačné a dehydratačné účinky,                                                                                                - Beketov rad + H2SO4 -) zlúčenina+H2 
                                                                                              -modrá skalica- postrek viniča 
                                                                                              - superfosfát- umelé hnojivá 
                                                                                              - sírany- náplň do autobatérii, výroba viskózového hodvábu, farieb, trvalá tvrdosť H2O,               
                                                                       - podvojné soli- KCr(SO4)2. 12H2O

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Prvky P GYM 2.9877 1040 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.