referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Timotej
Pondelok, 24. januára 2022
Novácke chemické závody
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Kiti
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 794
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 12m 20s
Pomalé čítanie: 18m 30s
 
NCHZ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Novácke chemické závody, a.s. (NCHZ, a.s.) sú významným slovenským chemickým podnikom. Počas svojej 61-ročnej výrobnej činnosti zohrali a v súčasnosti zohrávajú významnú úlohu v regióne Hornej Nitry. Výrobné prevádzky, začlenené do piatich výrobných cechov, sú zamerané na výrobky anorganickej a organickej chémie, na výrobu a spracovanie polyvinylchloridu (PVC). Zo širokej palety výrobkov možno spomenúť chlór, acetylén, hydroxid sodný, dichloretán, polyétery, etanolamíny, trichlóretylén, monomér vinylchloridu (VC), PVC, podlahové krytiny, okenné profily. NCHZ, a.s. sú zároveň monopolným výrobcom karbidu vápnika na Slovensku. NCHZ, a.s. sú taktiež prevádzkovateľom mechanicko-biologickej čistarne odpadových vôd (MB ČOV), kde sa okrem organicky znečistených vôd z podniku čistia aj splaškové komunálne vody z mesta Novák. Každým rokom sa sprísňujú ekologické predpisy, ktoré nútia producentov zosúlaďovať ich výroby s ekologickou legislatívou, čím dochádza k zmierňovaniu resp. znižovaniu vplyvu týchto výrob na jednotlivé zložky životného prostredia. Aj NCHZ venujú veľkú pozornosť tejto problematike. V posledných rokoch bolo realizovaných viacero akcií, ktoré výrazne znížili vplyv existujúcich výrob na jednotlivé zložky životného prostredia a prispeli tak k ozdraveniu nášho regiónu. V roku 1994 bol spracovaný komplexný “Program ochrany životného prostredia”, ktorý sa každoročne aktualizuje. Jeho hlavným cieľom je zosúladenie súčasného stavu v oblasti kvality ovzdušia, vodného a odpadového hospodárstva v podniku s platnými predpismi. Dosiahnutie tohto súladu sa uskutočňuje novými investičnými akciami menšieho, ale aj rozsiahlejšieho charakteru, alebo v rámci prevádzky - údržbou alebo zámenou jestvujúcich zariadení, úpravami v technológiách a pod.
Oblasti ochrany ovzdušia je v NCHZ venovaná mimoriadna pozornosť, o čom svedčí fakt, že v roku 1994 v súvislosti s platnosťou nových zákonov a predpisov v tejto oblasti bol vypracovaný “Program ochrany ovzdušia do roku 1998”. Tento Program vychádzal zo skutočného stavu zaťaženia ovzdušia zdrojmi znečisťovania a stanovoval potrebu ich riešení. Program bol neskôr aktualizovaný a akcie pre oblasť ovzdušia boli zahrnuté do komplexného “Programu OŽP”.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.