Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Metanol

Drevný lieh- kedysi z bukových driev karbionizáciou: –- dnes sa robí synteticky. Kvapalina, riediteľný s vodou. Horí na modro. Požitie=oslepnutie. 1dcl=smrteľná dávka. Bod varu 65°C. dobré rozpúšťadlo. Liehové kahany,benzín.

Etanol
Konzumný lieh. Destilácia z cukrov:
SYNTETICKÝ: nekonzumný: Kvapalina, rozpustný vo vode. Horí. Bod varu:78°C.
Dematurácia: znehodnotenie iným uhľovodíkom, ktorý má podobný bod varu. Hygroskopický, lekárstvo, závislosť.

1,2,3propántriol→glycerol
Vyskytuje sa v tukoch. Lieky, výbušniny, kozmetika. Dynamit. Nitroglycerín-srdce.

Fenol
Biela kryštalická látka. Na vzduchu zoxiduje do červena. Leptá pokožku. Dezinfekčné účinky. Výroba: plasty, bakelit, výbušniny, farbyKoniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk