Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Laboratórna úloha: Stanovenie bielkovín

Téma: stanovenie bielkovín

Úloha 1.: Stanovte albumíny, globulíny a oddeľte skleroproteíny.
Úloha 2.: Biuretova reakcia

Pomôcky: Destilovaná voda, kadičky, filtračný papier, pH papieriky, pinzeta, ryhovaný lievik, laboratórne váhy, závažia, lyžičky, stojan na filtráciu, vajce, varič, pipeta,

Chemikálie: 10% roztok NaCl, síran mednatý

Teoretický úvod:
Bielkoviny podľa rozpustnosti v rozličných rozpúšťadlách:
1.rozpustné
a.albumíny pH = 7, Rozpustné v destilovanej vode.
b.globulíny pH menej ako 7, Rozpustné v roztoku solí, kyselín a hydroxidov.

2.nerozpustné bielkoviny
a. skleroproteíny

Biuretova reakcia
Dôkazom peptidickej väzby -CO-NH- je Biuretova reakcia. Bielkoviny dávajú v alkalickom prostredí s iónmi Cu2+ (použili sme síran mednatý) farebný komplex. Intenzita zafarbenia závisí od molekulovej hmotnosti bielkoviny.

Postup:
 Pripravíme všetky pomôcky na vykonanie pokusu.
 Rozdelíme si bielko na dve časti. (na zistenie albumínov, globulín, skleroproteínov a na Binretovu reakciu)
 Do bielka pridáme vodu (1:1) a pretrepeme.
 Prefiltrujeme bielko pretrepané s vodou.
Albumíny – prejdú do roztoku (1. vzorka)
Globulýny – zostanú na filtri
Skleroproteíny – zostanú na filtri
 Celý filtračný papier zalejeme aj s obsahom roztokom NaCl
 Znovu prefiltrujeme.
Skleroproteíny – na filtri
Globulíny – prejdú do filtrátu
 Zmeriame pH papierikom pH vo filtráte, malo by byť do 7
 Vzorku zahrejeme na 75 °C, kedy sa denaturujú bielkoviny

 Pripravíme si pomôcky na Biuretovu reakciu
 Do skúmavky so vzorkou vaječného bielka prilejeme rovnaké množstvo 10% roztoku NaCl
 Do tohto roztoku prikvapkávame síran mednatý
 Fialové sfarbenie roztoku dokazuje prítomnosť peptidických väzieb

1. vzorka:
pH = 6 - 7

Biuretova reakcia:
Dokázali sme prítomnosť peptidických väzieb. Roztok po prikvapkávaní síranu mednatého sa nám sfarbil do fialova.

Záver:
V tejto laboratórnej úlohe sme si dokázali, že bielkoviny sa podľa rozpustnosti v rozličných rozpúšťadlách delia na tri časti, a to albumíny, globulíny a skleroproteíny. Zdokonalili sme sa vo filtrovaní a pracovaní s laboratórnymi pomôckami. Peptidické väzby sme dokázali Biuretovou reakciou, kedy nám roztok po prikvapkávaní síranu mednatého zmenil farbu na fialovú.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk