Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hydroxidy

Najpoužívanejšie:

hydroxid sodný NaOH
hydroxid draselný KOH

-biele tuhé látky
-predávajú sa ako granulky, šupinky
-majú leptavé účinky NIKDY NECHYTAŤ RUKOU !!!
-veľmi dobre rozpustné vo vode

1. POMOC:

a) vymyť prúdom studenej vody
b)neutralizovať

- octu (kys. citrónová)-pokožka
- kyseliny bóritej (bóritá voda)-oko

HYDROXID VÁPENATÝ Ca (OH)2

-výroba:

1. pálením vápenca vo vápenku
2. hasenie páleného vápna s vodou

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk