Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Základné chemické pojmy - 8. ročník ZŠ

- aerosól - je rôznorodá zmes kvapalnej a plynnej látky
- anión - je častica chemickej látky so záporným nábojom
- atóm - je základná stavebná častica chemických látok, zložená z jadra a obalu
- elektronegativita atómu - je sila, ktorou atómové jadro priťahuje valenčné elektróny
- emulzia - je rôznorodá zmes kvapalnej látky s kvapalnou
- hmotnostný zlomok - je veličina na vyjadrenie zloženia roztoku
- chemická väzba - vzniká utvorením spoločného elektronového páru medzi atómami
- chemická zlúčenina - je chemická látka zložená zo zlúčených atómov viacerých prvkov
- ión - je nabitá chemická látka
- katión - je častica chemickej látky s kladným nábojom
- molekula - je stavebná častica chemickej látky, zložená z 2 – viac atómov
- ozónová diera - je stenšená ozónová vrstva (freóny)
- pena - je rôznorodá zmes plynnej látky v kvapalnej
- protónové číslo - je číslo, ktoré udáva počet protónov v jadre atóma
- prvok - je chemická látka zložená z atómov, ktoré majú rovnaké protónové číslo
- skleníkový efekt - je dvojnásobné oteplovanie Zeme
- suspenzia - je rôznorodá zmes kvapalnej a pevnej látky
- zmes - je látka zložená z viacerých zložiek a môže byť rovnorodá alebo rôznorodá

Periodický zákon

- vlastnosti prvkov sa periodicky menia v závislosti od vzrastajúcho protónového čísla

Zákon zachovania hmotnosti

- celková hmotnosť všetkých reaktantov sa rovná celkovej hmotnosti všetkých produktov reakcie

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk