Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Príprava oxidu uhličitého a jeho vlastnosti

Laboratórna práca č. 1

Príprava oxidu uhličitého a jeho vlastnosti

Úloha: Vyrobiť oxid uhličitý reakciou uhličitanu vápenatého a kyseliny chlorovodíkovej

Pomôcky: aparatúra na vyvíjanie plynu, kahan, kadička, skúmavky, spaľovacia lyžička, držiak na skúmavky, roztieračka s roztieradlom, laboratórne váhy

Chemikálie: uhličitan vápenatý (ulity, vaječné škrupiny, práškový CaCO3 ), roztok kyseliny chlorovodíkovej (10%), roztok lakmusu

Postup:

  1. Do širšej skúmavky vložíme uhličitan vápenatý (2 lyžičky) a pridáme 2cm3 roztoku kyseliny, uzavrieme zátkou
  2. Unikajúci plyn zavádzame do skúmavky s vodou a pár kvapkami lakmusu. Potom roztok v skúmavke povaríme.
  3. Oxid uhličitý zavádzame do suchej skúmavky, ponoríme do nej horiacu špilku.
  4. Do vyššej kadičky s CO2 zavedieme malú sviečku na spaľovacej lyžičke.
  5. Do prázdnej kadičky na vyvážených váhach prelejeme pripravený CO2.

Výsledky a pozorovania:

Po reakcii uhličitanu vápenatého a kyseliny chlorovodíkovej sme odvádzali plyn do skúmavky s roztokom vody a pár kvapkami
lakmusu. Roztok zružovel a pozorovali sme bublinkovanie. Po chvíli ohrievania roztoku v skúmavke začal oxid uhličitý unikať do
suchej skúmavky. Do tejto skúmavky sme vložili horiacu špilku, ktorá zhasla. Oxid uhličitý sme zo skúmavky preliali do kadičky
na laboratórnych váhach, kam sme predtým vložili horiacu sviečku na spaľovacej lyžičke. Tá po preliatí oxidu uhličitého zhasla.
Po preliatí oxidu uhličitého sa váhy vychýlili.

Záver: CaCO3+ 2HCl  CaCl2 + H2O + CO2

Oxid uhličitý:- je bezfarebný plyn bez zápachu

  • je biogénny prvok
  • má nižšiu hustotu ako kyslík => môžeme ho ,,prelievať,, do otvorených nádob
  • využíva sa v priemysle na hasenie ohňa (dusí plameň)

 


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk