referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gizela
Utorok, 17. mája 2022
Zloženie atómu, modely atómu, kvantové čísla
Dátum pridania: 28.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tiana20
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 127
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 

5 stor. – Gréci – Demokritos a Leukippos – tvrdili, že látky sa skladajú z atómov, kt. sú :

 • nedeliteľné /atomos – gr. nedeliteľný/
 • nezničiteľné
 • neustále sa pohybujú v prázdnom priestore

17 stor. – atómová hypotéza / hypothetis – gr. predpoklad/ - Newton a M.V.Lomonosov
19 stor. – vysvetlenie základných zákonitostí pozorovaných pri chemic.rozbore pomocou Daltonovej teórie /J. Dalton/:

 1. všetky látky sa skladajú z malých nedeliteľných častíc – atómov. Atómy toho istého prvku sú rovnaké, atómy rôznych prvkov sú rôzne a líšia sa svojimi vlastnosťami.
 2. počas chem. reakcie nastáva vzájomné spájanie, oddeľovanie a preskupovanie atómov. Počas chem. reakcie atómy nevznikajú, nezanikajú a nemenia sa na atómy iného prvku.
 3. spájaním atómov vznikajú zlúčeniny, a v danej zlúčenine pripadá na jeden atóm prvku rovnaký počet atómov iného prvku – fixný pomer

-dnes platí len 2. a 3. bod

-z Daltonovej teórie vyplývajú: Zákon zachovania hmotnosti – hmotnosť izolovanej sústavy je konštantná / hmotnosť produktov pred reakciou sa rovná hmotnosti produktov po reakcii/
Zákon stálych zlučovacích pomerov – prvky sa zlučujú v stálych zlučovacích pomeroch
napr. CO CO2
1: 1 1: 2

Modely atómu

Rutherfordov planetárny model atómu / 1911 /
-Rutherford na výskum štruktúry atómov použil α žiarenie – kovovú fóliu odstreloval α – časticami- jadrami hélia
-väčšina častíc prešla, ale niektoré narazili na fóliu a vrátili sa späť

 1. kladný náboj jadra je sústredený na malom priestore / v jadre/ s veľmi malým polomerom
 2. elektróny obiehajú okolo jadra ako planéty okolo Slnka po kruhovej dráhe
 3. v okolí jadra – záporne nabité častice – elektróny
 4. počet kladných a záporných nábojov je rovnaký, atóm je navonok elektroneutrálny
 5. atóm je zložený z jadra a obalu – v jadre 99% atómu

Bohrov model atómu /1913/
-vychádzal z kvantovej teórie:

 1. elektrón obieha okolo jadra po kruhových dráhach /-ORBIT – stopa/ s určitou energiou
 2. ak elektrón obieha po určitej dráhe jeho energia je stála / nemení sa, keď obieha/
 3. energia elek. sa môže meniť iba po prechode z jednej dráhy na druhú

Thomsonov model atómu
-je najjednoduchší, statický, predpokladá pravidelné rozmiestnenie elektrónov a protónov po celom atóme

Sommerfeldov model
-predpokladá okrem kruhových dráh aj dráhy eliptické
-jadro atómu leží v ohnisku eliptickej dráhy

Kvantovo – mechanický model atómu
-vychádza z teórie kvantovej mechaniky
-autori: L. de Broglie – Fran.

E. Schrödinger – Rak.
W. Heisenberg – Nem.
M. Born – Nem.

 1. elektrón mení svoju polohu v okolí jadra tak rýchlo, že ju nemožno presne určiť
 2. možno hovoriť len o určitej pravdepodobnosti výskytu elektrónu v priestore a čase
 3. miesto najpravdepodobnejšieho výskytu nazvali orbital
 4. nemožno naraz presne určiť rýchlosť a polohu elektrónov – Heisenbergov princíp neurčitosti
 5. elektrón má dualistický / vlnovo – korpustkulárny/ charakter – ja zároveň časticový a má aj vlastnosť vlny

Zloženie atómu

1.atómové jadro

 • má kladný elektric. náboj – je tvorené protónmi a neutrónmi
 • atómy toho istého prvku majú v jadre rovnaký počet protónov
 • priemer jadra – 10-15 m
 • protóny – elementárne častice s + nábojom
 • ich počet v jadre vyjadruje protónové číslo – Z /napr. 1H/ , kt. udáva aj počet elektrónov a poradie v PSP
 • označenie: p, p+
 • neutróny – častice bez náboja
 • ich počet v jadre udáva neutrónové číslo – N
 • počet nukleónov – t.j. súčet protónov a neutrónov – udáva nukleónové číslo – A /napr. 16O /
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.