Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Alkaloidy

-vo väčších množstvách sú to prudké jedy,v malých množstvách majú veľký terapeutický účinok. Preto sa od dávna používajú ako cenné liečivá

CHARAKTERISTIKA

Sú to prírodné organické látky zásaditej povahy (ALKALI=ZÁSADA), kt. obsahujú 1 alebo viac atómov dusíka amínového charakteru.
Dusíkový atóm je prevažne zabudovaný v heterocykle.V rastlinách sú viazené zvyčajne na org.kyselinách ( šťavelovú, jablčnú, citrónovú,vínnu,..)

VÝSKYT

Zväčša sa nachádzajú vo vyšších krytosemenných dvojklíčnych rastlinách, výnimočne i v nahosemenných, hubách, prasličkách a plavúňoch

 • Z chem. Hľadiska sú to väčšinou tuhé látky(tekutý-nikotín) a bezfarebné (žltý je berberín).
 • V lekárni sa uskladňujú medzi JEDMI A SEPARANDAMI, patria medzi VEĽMI SILNÉ LIEČIVÁ a niektoré medzi omamné látky.

9 skupín:

 1. alk. Založené na pyridíne (nikotín)
 2. na indole a imidazole (rezerpín)
 3. na tropíne (atropín, kokaín)
 4. na chinolíne (chinín)
 5. na izochinolíne (niektoré alk. Ópia)
 6. na fenantréne (morfín)
 7. purínové alk.(kofeín)
 8. námeľové alk.
 9. nezaradené alk.

a)Na PYRIDÍNE

(pyridín: 6článkový heterocykel s 1 heteroatómom-N)

NIKOTÍN

 • v listoch a koreňoch rastliny TABAK VIRGINSKY
 • bezfarebná tekutina, na vzduchu hnedne
 • jedovatý: ovplyvňuje krvný obeh, činnosť srdca, dýchanie,..
 • pľúcna rakovina
 • v poľnohospodárstve sa používa vo forme postrekov ako insekticíd

b)Na INDOLE a IMIDAZOLE

(indol: Kondenzačne spojené jadrá benzénu a pyrolu)
(imidazol:5článkový kruh s 2 heteroatómami)

REZERPÍN (SERPASIL)

 • v rastlinách z trop. A subtrop. Oblastí Afriky, Ameriky a Azie
 • už domorodci ho používali ako liek proti uštipnutiu hadom, hmyziemu bodnutiu a ako upokojujúci prostriedok
 • tvorí biele, vo vode ťažko rozpustné kryštáliky
 • na zníženie vysokého krvného tlaku

c)Na TROPÍNE

ATROPÍN

 • v rastlinách čeľade ľuľkovité
 • uvádza sa ako síran atropína
 • očné lekárstvo (rozširuje zrenicu)
 • uvoľnenie kŕčov
 • často sa používa v kombinácii s inými liečivami

KOKAÍN

 • prvé anestetikum zavedené do praxe
 • uvádza sa ako chlorid kokaínu
 • dosiaľ sa používa v očnom lekárstve vo forme roztoku na povrchovú anestézu

d)Na CHINOLÍNE

(chinolín: Kondenzačne spojené jadrá benzénu a pyridínu)

CHINÍN

 • prvý liek ktorý zmierňoval účinky malárie, odkedy ho objavili, izolovali z chinínovej kôry asi 30 ďaľších alkaloidov
 • v praxi sa uvádza ako chlorid chinínia a síran chinínia

e)Na IZOCHINOLÍNE

ALKALOIDY ÓPIA

 • ópium – zaschnutá mliečna šťava získaná narezaním nezrelých makovíc Maku siateho.
 • Už starí gréci používali pri operačných zákrokoch nápoj na spanie – šťavu z nezrelých makovíc
 • Opium obsahuje asi 25 alkaloidov

f)Na FENANTRÉNE

(fenantrén :Polycyklický uhľovodík- 3 kondenzačne spojené benzénové jadrá)

MORFÍN

 • hlavný alkaloid ópia, ktoré ho môže obsahovať až 20%
 • u nás sa získava z inak bezcenných makovíc, ktoré sú odpadom pri zbere maku
 • makovice ho obsahujú veľmi málo –okolo 0,2 - 0,5 %
 • uvádza sa ako chlorid morfínia
 • často sa lisuje do kociek
 • podlieha ópiovému zákonu, je to veľmi silné analgetikum

g)PURÍNOVÉ ALK:

-majú účinky na ústrednú nervovú sústavu

KOFEIN

 • u nás sa vyrába synteticky
 • vyskytuje sa v káve (1-5%), čaji (až 5%), ako aj v juhoamerických rastlinách MATÉ, GUARANAE a v KOLOVÝCH
  SEMENÁCH
 • pri terapeutických dávkach pôsobí stimulačne na ústredné nervstvo a srdce, pri predávkovaní: podráždenosť, nespavosť, búchanie srdca
 • uvádza sa v zmesi s benzoanom sodným (zlepšuje rozpustnosť vo vode)
 • táto zmes je 50% kofeínu, patrí medzi separandá, používa sa: analeptikum dýchania a obehu, pri horúčkach, infekciách a otravách

h)NÁMEĽOVÉ ALK:

(Námeľ: podhubie vreckatej huby kyjaničky purpurovej, ktorá parazituje na obilninách)

 • obsahujú asymetrické uhlíky
 • delia sa na skupiny:
 • ERGO METRÍNOVÚ - V
 • ERGO TAMÍNOVÚ - PRAXI
 • ERGO TOXÍNOVÚ

-všetky námeľové alkaloidy sú založené na kyseline LYZERGOVEJ
prírodné: gynekológia a pôrodníctvo
dihydrované: rozširujú cievy, znižujú krvný tlak

-všetky námeľové alkaloidy sa predtým dovážali zo zahraničia, dnes sa to už vyrába z našich surovín ( pre umelé pestovanie námeľu máme dnes k dizpozícii vyše 20 kmeňov rozličného alkaloidného typu.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk