referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marián
Sobota, 25. marca 2023
Redoxné reakcie
Dátum pridania: 15.12.2001 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Hieu
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 313
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 10s
Pomalé čítanie: 3m 15s
 
Chemické reakcie, pri ktorých sa menia oxidačné čísla atómov nazývame redoxné reakcie. Každá redoxná reakcia sa skladá z redukcie a oxidácie. Pri redukcii sa oxidačné číslo atómov jednotlivých prvkov zmenšuje. Pri oxidácii sa oxidačné číslo atómov jednotlivých prvkov zväčšuje. V redoxných reakciách prebieha oxidácia a redukcia vždy súčastne.
Redoxné reakcie tvoria novú množinu chemických reakcií a sú sprevádzané prenosom elektrónov medzi reaktantmi. V priebehu niektorých redoxných reakcií sa uvoľňuje teplo alebo elektrická energia ( galvanické články), pri iných sa elektrická energia spotrebúva( elektrolýza, galvanické pokovovanie).
Medzi redoxné reakcie patria už známe reakcie niektorých kovov a nekovov s kyslíkom, vodíkom a halogénmi, ako aj reakcie niektorých kovov s kyselinami.
Pri prechode jednosmerného elektrického prúdu roztokom alebo taveninou niektorých látok (najmä solí) prebieha redoxná reakcia- elektrolýza. Podmienkou, aby roztoky alebo taveniny viedli elektrický prúd, je prítomnosť voľne pohyblivých katiónov a aniónov. Elektrolýza sa rozsiahle využíva v chemickom priemysle najmä pri výrobe kovov, nekovov, ale aj niektorých zlúčenín, napr. chlóru, vodíka, hydroxidu sodného, hliníka, alkalických kovov. Eektrolýzou vody sa vyrába čistý kyslík pre lekárske účely.
Vylučovanie kovov na elektródach v priebehu elektrolýzy sa prakticky využíva pri galvanickom pokovovaní rozmanitých kovových predmetov. Galvanické články sú také zariadenie, z ktorých možno pri priebehu redoxných reakcií priamo získať elektrický prúd. Najznámejší galvanický článok, ktorý sa používa ako zdroj jednosmerného elektrického prúdu, je suchý článok (1,5V).
Akumulátory tvoria zvláštnu skupinu galvanických článkov, v ktorých môžu redoxné reakcie prebiehať obidvoma smermi. Pri vybíjaní odoberáme z akumulátora jednosmerný elektrický prúd. Pripojením akumulátora za zdroj jednosmerného elektrického prúdu ho nabíjame a dej získavania elektrickej energie sa môže opakovať. V technickej praxi sa používajú najmä olovené akumulátory.
Nežiadúce redoxné reakcie prebiehajú pri korózii. Pri týchto reakciách sa rozrušuje povrch kovu a mení sa na zlúčeniny s nežiadajúcimi vlastnosťami. Príkladom korózie je najmä hrdzavenie železných predmetov. Kovové predmety chránime pred koróziu tak, že zabránime prístupu vzduchu a vody k povrchu kovov náterom, smaltovaním alebo galvanickým pokovovaním. .
 
Podobné referáty
Redoxné reakcie GYM 2.9455 837 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.