referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Nina
Piatok, 12. júla 2024
Laboratórny poriadok
Dátum pridania: 10.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tinussska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 461
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 10s
Pomalé čítanie: 3m 15s
 
 1. V laboratóriách sa musí udržiavať čistota a poriadok, únikové cesty musia byť stále voľné.

 2. Žiaci musia byť oboznámení so zaobchádzaním s hasiacim prístrojom a so spôsobom privolania požiarnej pomoci.

 3. V laboratóriách je dovolené robiť len práce prikázané vyučujúcim, alebo práce, ktoré bezprostredne súvisia s danou úlohou.

 4. Laboratórne nádoby sa nesmú používať na jedenie, pitie a uskladňovanie potravín. Potraviny sa nesmú uskladňovať ani v chladničkách, ktoré sú určené na laboratórne účely.

 5. Keď to vyžaduje charakter práce, žiaci musia používať pridelené ochranné pomôcky, ktoré sa musia udržiavať v použiteľnom stave.

 6. Do odpadkového potrubia sa nesmú vylievať rozpúšťadlá, ktoré sa nemiešajú s vodou, jedy, výbušné látky, koncentrované silné kyseliny a roztoky hydroxidov a také látky, ktoré sa v styku s vodou, kyselinami alebo hydroxidmi rozkladajú a uvoľňujú jedovaté alebo dráždivé plyny.

 7. Do odpadového potrubia sa môžu vylievať v obmedzenom množstve (jednorázovo najviac 0,5 litra) rozpúšťadlá ktoré sa dokonale miešajú s vodou (po ich zriedení v objemovom pomere najmenej 1:10) a kyseliny alebo hydroxidy (po ich zriedení v objemovom pomere najmenej 1:30).

 8. Pri práci s jedmi a zdraviu škodlivými látkami treba dbať na to, aby nedochádzalo k styku chemikálií s pokožkou, sliznicou dýchacími a zažívacími ústrojmi.(Pritom najväčšie dovolené koncentrácie látok v ovzduší sa nesmú prekročiť).

 9. Na naberanie tuhých látok sa používajú laboratórne lyžice. Zdraviu škodlivé kvapalné látky sa pipetujú použitím vákua alebo bezpečnostnými pipetami ústami.

 10. Pri manipulácii s látkami dymovými, dráždivými a zapáchajúcimi, s jedovatými plynmi ako aj spaľovanie a žíhanie je dovolené robiť len v digestóriách s dostatočným odťahom.

 11. Pri rozliati horľaviny treba okamžite zhasnúť kahan, vypnúť elektrický prúd a zabezpečiť dôkladné vetranie. Rozliata kvapalina sa nechá vsiaknuť do vhodného pórovitého materiálu, ktorý sa potom odloží na bezpečné miesto.

 12. Zapálené kahany nie je dovolené nechať horieť bez dozoru.

 13. Pre obsluhu elektrických zariadení platí zásada, že vykonávať bežné úlohy spojené s prevádzkou elektrických zariadení (prístrojov, varičov, sušiarní atď.) Môžu tie osoby, ktoré boli preukázané poučené o prevádzke zariadenia a jeho funkcii. Obsluhujúci sa smie dotýkať len tých častí, ktoré sú na obsluhu priamo určené. Udržiavať, opravovať a rozširovať elektrickú inštaláciu môžu len poverené osoby.

 

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.