referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Streda, 30. novembra 2022
Extrakcia
Dátum pridania: 10.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tinussska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 320
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 1m 50s
Pomalé čítanie: 2m 45s
 

Extrakcia – je difúzna operácia, pri ktorej sa z tuhej alebo kvapalnej zmesi vhodným rozpúšťadlom oddeľuje rozpustná zložka.

Difúzia – je schopnosť mikročastíc vplyvom tepla prechádzať z prostredia s vyššou koncentráciou do prostredia s nižšou koncentráciou. Najľahšie prechádzajú plyny, najťažšie tuhé látky.

Extrahovadlo – rozpúšťadlo
Vylúhovanie – extrakcia z tuhých látok

Pri extrakcii prechádza oddeľovaná zložka do roztoku, dochádza k destilácii, odparovaniu rozpúšťadla, vykryštalizovaniu a k filtrácii.

Podmienkou extrakcie je dokonalý styk suroviny s rozpúšťadlom.

Podmienky vhodného rozpúšťadla:

 • hodnota rozdeľovacieho koeficientu musí byť selektívna
  (selektivita – schopnosť rozpúšťadla prednostne vyextrahovať určitú zložku)
 • hustota rozpúšťadla má vplyv na rýchlosť reakcie
 • čo najväčšie povrchové napätie
 • chemická stálosť extrahovadla
 • nízka teplota tuhnutia
 • cena extrahovadla

Podľa skupenstva extrahovanej fázy rozlišujeme:

 1. extrakciu tuhých látok kvapalinami (vážkové stanovenie tukov)
 2. extrakciu kvapalín kvapalinami (vytrepávanie)

Hnacou silou extrakcie je koncentračný spád získanej látky v surovine a extrahovadle dovtedy, kým nevznikne rovnovážna koncentrácia v oboch fázach. Rovnovážne zloženie fáz charakterizuje rozdeľovací zákon:

K – rozdeľovací koeficient
c1 – koncentrácia extrahovanej látky v extrakte
c2 – koncentrácia extrahovanej zložky v rafináte

Táto hodnota závisí od:

 • teploty
 • druhu extrahovanej zložky
 • rozpúšťadla
 • koncentrácie pôvodného rozpúšťadla

Spôsoby extrakcie:

1.stupňovitá
1.1.jednorazová
1.2.viacstupňová
1.2.1. s postupným pridávaním extrahovadla
1.2.2.proti prúdová

2.nepretržitá
2.1.kolóny bez náplne
2.2.kolóny s náplňou
2.2.1 etážové kolóny
2.2.2. pukačné kolóny
2.2.3.kolóny s mechanickým miešaním

Použitie extrakcie v priemysle:

 • na extrakciu antibiotík butanolom
 • v petrochémii na oddeľovanie aromátov od nearomátov
 • pri odasfaltovaní olejov propánom na získanie viskóznych olejov

 

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.