Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Refraktometria

Refraktometria – je metóda merania indexu lomu pomocou refraktometra, na základe ktorého možno skúmanú látku identifikovať, určiť jej čistotu a koncentráciu.

Stanovenie indexu lomu je rýchle, presné, ľahké a má rovnyký význam ako stanovenie hustoty – metóda kalibračnej krivky.

Využitie:

  • v potravinárskom priemysle (dokazujú sa určité látky v mlieku a olejoch)
  • v cukrových šťavách
  • stanovenie organických a anorganických kyselín, zásad a solí

Refrakcia – lom svetla, zmena smeru svetla po prechode z jedného prostredia do druhého.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk