Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Spektrálne a optické metódy

základom optických metód sú javy, ktoré sú spojené so vznikom elektromagnetického žiarenia, alebo sa vyskytujú pri vzájomnom pôsobení žiarenia a skúmanej látky

 • žiarenie sa skladá z elementárnych kvánt energie, ktorá sa pohybuje rýchlosťou svetla.

Tieto elementárne častice sa nazývajú fotóny. Energiu fotónu možno vypočítať ako E = k. v.

Optické analytické metódy možno rozdeliť do niekoľkých skupín podľa viacerých kritérií. Podľa toho, ako sa vo vzájomnej interakcii skúmanej látky a elektromagnetického žiarenia menia jeho charakteristické hodnoty, rozdeľujú sa optické metódy do dvoch skupín:

 1. metódy, pri kt. sa nemení dĺžka elektromagnetického žiarenia, ale mení sa jeho smer
  (refraktometria, polarimetria)
 2. metódy, kt. sú založené na sledovaní emisných alebo absorpčných spektier – spektrálne
  metódy

základné časti optických prístrojov:

 1. zdroje žiarenia
  a)zdroje založené na tepelnom žiarení tuhých látok
  b)plameňové (plameňová fotometria, atómová absorpčná spektrofotometria)
  c)výbojové zdroje
  d)elektrické zdroje
  e)fluorescenčné zdroje
  f)röntgenové zdroje
  g)laser
 2. základné optické materiály – materiály, z kt. sa zhotovujú optické zariadenia
 3. detektory žiarenia – zisťujú prítomnosť elektromagnetického žiarenia
 4. zoslabovacie zariadenia – ich úlohou je zoslabiť intenzitu jedného z dvoch
  porovnávacích lúčov
  a)sivý klin – vrstva sivého skla
  b)štrbinová clona – zmenšujú prierez zväzku kotúčov
  c)rotujúci sektor – dva zhodne kotúče
  d)polarizačné zariadenia

 


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk