Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Plameňová fotometria a atómová absorpčná analýza

Plameňová fotometria

  • niektoré zlúčeniny charakteristicky zafarbujú plameň
  • charakteristika vyžarovaného spektra závisí od teploty
  • vzorka sa kontinuálne zavádza do plameňa vo forme jemných kvapiek rozptýlených v O2 alebo vo vzduchu
  • emitované žiarenie dopadá na detektor (napr. fotónka sa mení na el. energiu)
  • výhody – rýchla a efektívna metóda, možnosť stanoviť niekoľko prvkov vedľa seba a malá spotreba vzorky. Je jednoduchá, presná
  • nevýhody – plameň je energeticky slabší zdroj – nemožno exitovať všetky prvky. Používajú sa kovy I. a II. hlavnej podskupiny.

Atómová absorpčná analýza

  • každá látka absorbuje žiarenie tej vlnovej dĺžky, kt. sama môže vyžarovať
  • meria sa úbytok, čiže absorpcia žiarenia alebo prešlé žiarenie
  • pre absorpciu žiarenia platí Lambertov-Beerov zákon

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk