referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Patrícia, Patrik
Streda, 6. júla 2022
Chlorid cézny
Dátum pridania: 07.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: NumeroUno
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 659
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.9
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 3m 10s
Pomalé čítanie: 4m 45s
 

Cézium:

Cézium patrí do skupiny č. 1, ktorej prvky sa súborne pomenúvajú ako alkalické kovy. Je to typický kov. Jeho valenčná elektrónová konfigurácia je 6s1 a základný elektrónový term atómov je 2D. Do elektrónovej konfigurácie najbližšieho vzácneho plynu mu chýba až sedem elektrónov a preto netvorí takéto anióny. Elektrónová afinita cézia je záporná, teda prijatím elektrónu za tvorby E- sa teplo uvoľní. Preto je možné pripraviť anión-zlúčeniny cézia, napr. CsIE-I. Anión cézia Cs- je stále v plynnom skupenstve. Elektronegativita cézia je najnižšia z celej periodickej sústavy prvkov, s nekovmi ochotne tvorí iónové zlúčeniny a s kovmi intermetalické zlúčeniny.
Rádioaktívne cezium (Cesium-137) sa používa v určitých typoch žiarivej terapie pre pacientov s ochorením rakoviny avšak niekoľko ľudí po požití cezia mali záchvaty, straty vedomia, problémy so srdcom a iné.

Typické vlastnosti cézia sú:

- striebrobiela tuhá látka
- má najtesnejšiu kubickú priestorovo centrovanú štruktúru
- malá teplota topenia a malá teplota varu
- mäkkosť
- malá hustota
- malá atomizačná entalpia
- veľká tepelná a elektrická vodivosť

Chlór:

Chlór patrí do skupiny č. 17, ktorá sa súborne pomenúvava ako halogény. Radíme ho k nekovom. Valenčná elektrónová konfigurácia chlóru je 3s23p5 takže vo valenčnom orbitále 4p je jeden nespárený elektrón. Do elektrónovej konfigurácie najbližšieho vzácneho plynu chýba jeden elektrón, ktorý prijatím tvorí Cl-I. Keďže elektrónová afinita má značne záporné hodnoty, tvorba Cl-I je energeticky výhodná ako v roztokoch, tak i v tuhej fáze. Elektronegativita chlóru je vysoká, od nej je odvodená schopnosť tvoriť vodíkové väzby typu Cl-H...E.
Halogény využívajú na tvorbu chemických väzieb spravidla valenčné atómové orbitály ns a np. Chlór je jeden až päť väzbový.
Halogény sú vo všeobecnosti veľmi reaktívne, chlór (dichlór) sa priamo zlučuje s väčšinou kovou aj nekovou. Z tohto dôvodu sa chlór používa ako laboratórne aj priemyselné oxidačné alebo v prípade uhľovodíkov ako chloračné činidlo.

Chlorid cézny

Vlastnosti:

Chlorid cézny je bezfarebná kryštalická látka a typická iónová zlúčenina. Jeho štruktúra je Typ B2 – CsCl. Jeho iónovému charakteru zodpovedá veľká hodnota teploty topenia, teploty varu a mriežkovej energie. Chlorid cézny je v tuhom stave elektrický izolátor (dielektrikum), no v tavenine vedie elektrický prúd (elektrolyt). Vo vode je dobre rozpustný. Používa sa na výrobu titánovej bieloby(oxid titaničitý) a tiež na zvýšenie pH tumorových buniek, čo je vyžívané v terapii nazývanej „high pH therapy.“

Identifikácia produktu:
CAS NO.7647-17-8

EINECS NO.231-600-2
vzorecCsCl
Molová hmotnosť168.36
ToxicitaOralna dávka LD50: 2004 mg/kg
Fyzické a chemické vlastnosti:
Fyzický stavBiely kryštalický prášok
Teplota topenia 642 - 645 C
Teplota varu1300 C
Špecifická hmotnosť 3.98 - 3.99
Rozpustnosť vo vode185 (g/100g)
hustota 5.8
NFPA charakteristikazdravie: 1; Flammability: 0; Reaktivita: 0
Index lomu1.369 ± 0.005
StabilitaZa bežných podmienok stály. Hygroskopický

Štruktúra:

Základnú bunku skonštruujeme nasledovne:

a) nakreslíme kubickú základnú bunku a jej vrcholy obsadíme časticami Cl-,
b) identifikujeme dutinu v strede kocky a obsadíme je atómom druhého druhu B, teda Cs+

Každý ión Cs+ je obklopený ôsmimi iónmi Cl-, umiestenými v rohoch kocky a opačne takže koordinačný vzorec je {CsCl8/8}. Táto štruktúra sa dá zložiť z dvoch navzájom sa prestupujúcich primitívnych kubických mriežok; každá z nich je obsadená jedným druhom iónov. Väzba: X (CsCl) = 2,4 Medzi atómami je iónová väzba

 
Galéria k článku [1]
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.