referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zora
Sobota, 22. januára 2022
Atómy a elektróny
Dátum pridania: 23.05.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kolaaac
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 415
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 10s
Pomalé čítanie: 3m 15s
 
-- Demokritos - zakladateľ atómovej teórie - myšlienka, že látky sa skladajú z najmenších ďalej nedeliteľných častíc - atómov (atomos = nedeliteľný)
-- Leukippos - prvý objeviteľ atómu
-- Robert Boyle - zistil, že všetky prvky se skladajú z atómov - zakladateľ korpuskulárnej teórie (teórie častíc)
-- John Dalton - nadviazal na Demokritovu atomovú teóriu, zaviedol 3 základné postuláty:

1) Atómy toho istého prvku sú rovnaké a prvky sa vzájomne líšia
2) Reakcie sú preskupovaním atómov, atómy nemôžeme vytvoriť, ani zničiť
3) Reakciami vznikajú zlúčeniny a pomer prvkov v nich je stály

-- Michael Faraday - predpovedal existenciu elektrónov
-- Joseph Thompson - objaviteľ elektrónu
-- Ernest Rutherford - ožaroval zlatú fóliu žiarením
- objavil kladne nabité jadro a elektrónový obal, vytvoril planetárny model atómu

Planetárny model atómu:

- objaviteľ atómového jadra E. Rutherford predpokladal, že se elektróny okolo jadra pohybujú po kružniciach
- podľa zákonov klasickej fyziky by však musel byť periodický pohyb elektrónu okolo jadra doprevádzaný vyžarovaním elektromagnetického vlnenia, energia elektrónu by postupne klesala, polomer jeho dráhy by se rýchlo zmenšoval, až by nakoniec dopadol na jadro - atóm by zanikol

-- Niels Bohr (20. st.) - pre dráhy elektrónov použil názov orbita, za svoj model atómu získal v roku 1922 NB

Bohrov model atómu:

- Niels Bohr v r. 1913 doplnil planetárny model atómu predpokladom, že sa elektróny po stacionárnych dráhach, tj, po kružniciach s určitým polomerom, môžu pohybovať s konštantnou energiou bez vyžarovania elektromagnetického vlnenia
- vychádzajúc z kvantovej teórie (M. Planck, 1900) usúdil, že sa energia elektrónu v atóme môže meniť iba po určitých dávkach - kvantoch, a to pri prechode z jednej stacionárnej dráhy na druhú
- Bohrov model tak vystihol základnú vlastnosť elektrónu v atóme - existovať len v stavoch s určitou energiou a túto energiu meniť iba v skokoch, nie spojite

-- Erwin Schrödinger - zakladateľ vlnovej mechaniky, obdržal NB za fyziku
-- Louis de Broglie - v r. 1929 dostal NB za fyziku za objav vlnovej povahy elektrónov, na ideu korpuskulárno-vlnového dualizmu nadviazali Schrödinger a Heisenberg, spolutvorcovia kvantovo mechanického modelu atómu, novo definovali orbity - zaviedli orbitu ako priestor, kde nájdeme elektrón s 99% pravdepodobnosťou
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.