referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Diana
Piatok, 1. júla 2022
Technológia čistenia odpadových vôd
Dátum pridania: 27.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tinussska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 999
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 
6. Zdroje znečistenia podľa chem. zloženia:

1)znečistenie anorganickými látkami:

a)anorg. zlúčeniny dusíka – NH3, NO3, NO2 – zdrojom znečistenia sú odp. vody z poľnohosp. výroby alebo vody z tepelného sprac. uhlia
b)anorg. zlúč. fosforu – zdrojom fosforu sú splachy z fosfor. hnojív alebo pracích prostriedkov
c)ťažké kovy – ako prvky sa vyskytujú vzácne. Zdrojom sú priemys. odp. vody a agrochemikálie

2) znečistenie org. látkami :

a) ligníny a huminové látky – zneč. vody pri výrobe celulózy. Ich obsah vo vodách spôsob. penivosť, hendé zafarbenie a pach.
b) toxické org. látky – pesticídy, tenzidy a ropné látky sú biologicky ťažko rozložiteľné látky a majú karcinogénne účinky.

7. Čističky odpadových vôd

– odpadové vody pred ich vypustením do tokov je potrebné primerane upraviť čistením:

a)mechanickým spôsobom – na zachytávanie plávajúcich nečistôt slúžia sitá, lapače slúžia na zachytávanie tukov a piesku. Sedimentálny kal na dne nádrží sa spracováva vyhnívaní v komorách a odvodňuje sa na kalových poliach.
b)chemický spôsob – uplatňuje sa tu zrážanie a dezinfekcia chlórom.
c)biologický spôsob – podstatou je biochemický rozkladný proces.

Čistenie odpadovej vody:

Splašková voda sa privádza hlavnou stokou do čistiarne, kde sa na česlách a jemných sitách zbaví hrubých plávajúcich nečistôt. Voda sa usadí cez vrstvu štrku a piesku v lapači tuku, kde sa tuk oddelí od vody. Do vody sa potom naočkuje kal, ktorý obsahuje mikroorganizmy, ktoré mineralizujú organické nečistoty vo vode, a ktoré sa neskôr usadia v usadzovači. Kal sa odvádza potrubím do vyhrievacej nádrže, kde sa vyhnitím získa plyn metán, ktorý sa využíva na vykurovanie zariadenia. Kal sa nechá potom vysušiť a môže sa použiť ako hnojivo. Voda sa následne vedie do aktivačnej nádrže, kde sa opäť kalom čistí, a potom dezinfikuje.

8. Samočistiaca schopnosť vôd:

– je to prirodzený proces, kt. sa povrchové vody zbavujú znečisťujúcich látok, obnovujú svoju pôvodnú čistotu a akosť. Znečisťujúce látky sa rozkladajú v povrchovej vode na stabilné až elementárne prvky (H2O, CO2, CH3, NO2). Pre samočistenie je rozhodujúci prístup kyslíka do vody z ovzdušia, kt. vytvára priaznivé podmienky pre čistenie. Pri nedostatku kyslíka a silnom organickom znečistení vody, má rozklad organických látok povahu hnitia. Jeho výsledkom sú jedovaté látky (metán, amoniak, sulfán). Prirodzený stav je porušený a vodný tok zapácha.

Typy samočistenia:

a)fyzikálne procesy – je to sedimentácia nerozpustných látok. Organické a anorganické častice s väčšou hustotou ako voda sa usádzajú na dne riek ako dnové sedimenty. Uplatňuje sa tu disperzia a difúzia, ktoré rozptyľujú znečisťujúce látky v povrchových vodách.

b)chemické procesy – prejavujú sa vzájomným pôsobením látok nachádzajúcich sa v odpadovej vode. Dochádza k neutralizácii, zrážaniu a oxidácii. Pri chemických procesoch nastáva premena odpadovej vody.

c)biologické procesy = mineralizácia – je to činnosť organizmov, ktoré sa vznášajú alebo aktívne pohybujú vo vode. Baktérie sa živia organickými látkami a rozkladajú ich na látky rozpustné vo vode. Prijímajú ich vodné rastliny a tie sú potravou živočíchov. Po vyhynutí živočíchy sú potravou pre baktérie.
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.