referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľubomíra
Utorok, 9. augusta 2022
Chemické informácie - časopis, anotácia, učebnice
Dátum pridania: 26.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tinussska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 016
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 
Anotácia:

- je to krátky výťah z článku, najčastejšie v anglickom jazyku

Učebnice

- je to druh knižnej literatúry, ktorý je určený žiakom a študentom
- sústreďuje poznatky z určitého odboru v rozsahu, ktorý predpisujú učebné osnovy
- obsahujú základné informácie o faktoroch, javoch a procesoch v príslušnom predmete
- informácie musia byť podávané spôsobom primeranému veku, schopnostiam žiaka a študenta a orientácii jeho vzdelávania
- musia obsahovať systematicky a zrozumiteľný výklad učiva
- nové pojmy musia byť definované a vysvetlené
- musia byť v celej učebnici rovnaké všeobecne záväzné symboly pre matematické, fyzikálne a chemické veličiny
- musia mať motivačnú funkciu
- zaujímavosti z histórie
- príklady využitia, obrázky, schémy a grafy
- súčasťou sú cvičenia a úlohy na upevnenie a utvrdenie učiva
- podliehajú odborným recenziám (posudkom), jazykovej úprave, schvaľovaciemu procesu nadriadených orgánov (MŠ SR)
- na prvých párnych stranách je uvedený v učebniciach autor, recenzisti, rok vydania, vydavateľstvo
- učebnica VŠ okrem obsahu, textov i pomocných kapitol obsahujú aj prehľad použitých symbolov, skratiek a jednotiek, vecný register, prehľady, tabuľky hodnôt.
- register – abecedne usporiadaný zoznam hesiel, kt. uvádza stranu, alebo strany, kde sa príslušné pojmy spomínajú (názov zlúčeniny, chem. reakcie, vlastnosti a iný odborný výraz).

Vysokoškolské skriptá

- je to špecifická forma učebníc. Majú menší rozsah, vydávajú ich editačné strediská univerzít alebo fakúlt.
- obsahujú učivo predpísané sylabami – osnova pre príslušný typ štúdia
- majú nižší náklad a formát A4
- obsahujú menej schém grafov a obrázkov
- neobsahujú menný a vecný register, ale obsahujú zoznam použitých skratiek a symbolov
- predávajú sa vo fakultách alebo špecializovaných predajniach

Monografia

- je vedecký spis, kt. sumarizuje informácie o určitom jave, predmete, alebo určitom jave, publikované za posledné roky
- charakteristická je pre ne systematickosť a všestrannosť
- autor triedi a usporadúva podľa rôznych kritérií množstvo pôvodných materiálov, najmä články z odborných časopisov, publikované vedecké práce, patenty, štúdie a pod.
- porovnáva dosiahnuté výsledky, čiastkové závery, postupy a poznatky mnohých pracovísk
- môže hodnotiť, zovšeobecňovať, prípadne vyslovovať aj určité všeobecne platné závery
- obsahuje rozsiahly zoznam použitých publikácií, register
- umožňuje podrobne a rýchlo sa orientovať v určitom odbore, získať prehľad autorov, prípadne pracovísk
- monografie – analýza vody, fyzika vlákien, fyzikálna chémia

Encyklopédie

- knižná literatúra, ale svojím významom a rozsahom i obsahom prekračuje rámec učebníc, či monografií
- finančne náročné je vydanie encyklopédií
- obsahujú niekedy niekoľko zväzkov
- obsahujú heslá, často abecedne zoradené
- heslá sú menšie ucelené celky
- rozsah i obsah je rôzny, závisí od charakteru encyklopédie

Malá encyklopédia chémie

– obsahuje 6000 hesiel v abecednom poradí
- vydaná bola v roku 1980
- obsahuje inf. o chem. látkach, chem. javoch, spôsoboch merania, historický prehľad vývoja chémie, prehľad chem. priemyslu, inf. o chem. školstve a všeobecné inf. o stavbe látok.

- Encyklopédiu zostavuje skupina odborníkov a takisto je lektorovaná
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.