referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Cyril a Metod
Utorok, 5. júla 2022
Chemické informácie - časopis, anotácia, učebnice
Dátum pridania: 26.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tinussska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 016
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 
Odborný časopis:

je to zdroj informácií, vychádzajúci periodicky. Je zameraný na určitú oblasť vedy, techniky alebo technológií.

vydavateľ:

– vedecké alebo vzdelávacie inštitúcie (SAV, Výskumné ústavy)
– odborné spoločnosti
– odborné záujmové združenia (slov. chem. spol.)

podľa obsahu:

– časopisy s vedeckým zameraním
– technologické a technicky orientované časopisy (plasty, kaučuk)
– časopisy orientované na ekonomiku chem. výroby
– časopisy orientované na ochranu živ. prostredia (Odpady, Životné prostredie, Enviromagazín)
– analýzy vplyvu priemyselnej činnosti na životné prostredie

obsahujú:

– názov časopisu, ročník, rok vydania, poradové číslo, inf. o vydavateľovi, zodpovedný redaktor, adresa redakcie, zloženie redakčnej rady, tiráž
– údaje o vydavateľovi a tlačiarni, obsah ...
– sú tam pôvodné publikované materiály, aktuality, agentúrne správy, inf. o nových publikáciách, monografie, tabuľky, slovníky, recenzie, inf. o sympóziách, seminároch, spoločenské rubriky (životné jubileá, výročia, ...), reklamy, inzeráty, zdroj informácií

charakter článkov:

– správy o výsledkoch laboratórneho alebo prevádzkového výskumu, rozbor vlastností o účinku látok, energií, správy o skúsenostiach s aplikáciou technológií, skúsenosti z priemyselnej výroby, porovnania viacerých procesov, ekonomika výroby (spotreba surovín, energií, prognostický materiál)

článok obsahuje:

– názov, meno autora (autorov), a poradie sa určuje podľa dohody alebo abecedy, pracovisko autora, anotácia alebo abstrakt (často je aj v ANJ), vlastný text
– úvod – význam problematiky
– teoretické východiská (z akej teórie)
– výsledky meraní, analýzy, tabuľky, grafy
– diskusia a komentár k výsledkom
– závery
– zoznam použitej literatúry
– posledné číslo má prílohu (zoznam pôvodných prác publikovaných v časopise, registre – vecné, menné)

Referátové časopisy:

-obsahujú inf. o pôvodných prameňoch informácií (abstrakty – krátke výťahy o publikovaných knihách, článkov v odborných časopisoch a patentoch).
-najpožívanejší zdroj inf. sú tzv. Chemické abstrakty (Chemical Abstracts), podnadpis – Kľúč k svetovej chemickej literatúre). Vydáva ho Americká, chemická spoločnosť a vydáva ho od roku 1907.
-zaznamenávajú inf. zo všetkých významných chemických odborných periodík, vydavateľstiev i patentových úradov väčšiny krajín.
-vychádzajú dva zväzky ročne – jeden zväzok obsahuje 26 čísel.

-odkazy sú tematický členené do piatich celkov:

– Biochémia
– Organická chémia
– Makromolekulárna chémia
– Aplikovaná chémia a chemické inžinierstvo
– Fyzikálna a analytická chémia

-v každom čísle sú registre
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.