Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Chemické reakcie

Chemické reakcie

- chemická reakcie je dej,pri ktorom z východiskových látok (reaktantov) vznikajú produkty reakcie
- zanikájú väzby u reaktantov a vznikajú nové väzby u produktov
- chemické reakcie zapisujeme chemickou rovnicou:
-
- železo reaguje so sírou,vzniká sulfid železnatý
- na ľavú stranu reaktanty,na pravo produkt
- ide len o schému (chemická rovnica nie je vyrovnaná),to znamená,že: ľavá strana ≠ pravá strana
- platí zákon zachovania hmotnosti,ktorý hovorí : hmotnosť chemických látok pred reakciou = hmotnosti látok po reakcii

2 H2O + O2 › 2 H2O

Fe + 2 HCl › FeCl2 + H2

Chemické reakcie – 1. zlučovanie
A + B › AB
2 H2 + O2 › 2 H2O
H2 + Cl2 › 2 Hcl
Na + Cl2 › 2 NaCl
2. analýza (chemický rozklad)
AB › A + B
2 H2O › 2 H2 + O2
2 HgO › 2 Hg + O2
3. substitúcia (chemické nahradzovanie)
4. konverzia (podvojná zámena).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk